Jaarplannen werkkamers 2023

Jaarplannen werkkamers 2023

16 feb. 2023
Volgend bericht>>

De werkzaamheden van railAlert zijn onderverdeeld in zeven aandachtsgebieden en belegd in werkkamers. Een werkkamer bestaat uit zowel medewerkers van railAlert als vertegenwoordigers (opdrachtgevers en opdrachtnemers) vanuit diverse bedrijven die actief zijn in de railinfra.

 

Werkkamer persoonscertificering

De werkkamer persoonscertificering zorgt ervoor dat certificeringen voor personen met een veiligheidstaak en of een veiligheidskritische taak beschikbaar en actueel zijn, zodat medewerkers in het spoor aantoonbaar kunnen beschikken over de vereiste vakbekwaamheid voor de betreffende taak.
Bekijk het jaarplan 2023 van de Werkkamer uitwerken persoonscertificering

 

Werkgroep en werkkamer arbo

De Arbocatalogus speelt een essentiële rol in het bieden van een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen die aan het Nederlandse (hoofd) spoor werkt. Deze catalogus wordt beheerd door de werkkamer arbo. In opdracht van de werkkamer doet de werkgroep arbo onderzoek en bereidt adviezen inhoudelijk voor, ook stelt zij concept regelgeving voor de Arbocatalogus op. De werkkamer stelt de regelgeving vervolgens vast. Een actuele arbocatalogus is ook het toetskader voor de Nederlandse Arbeidsinspectie (NL-A) en de inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T)

Bekijk het jaarplan 2023 van de Werkkamer en Werkgroep arbo

 

Werkkamer productcertificering

Ter voorkoming van aanrijding zijn diverse mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen beschikbaar. De werkkamer productcertificering maakt duidelijk wie voor welke middelen verantwoordelijk is, maakt inzichtelijk welke gecertificeerde middelen er beschikbaar zijn en hoe je deze op een veilige manier gebruikt.

Bekijk het jaarplan 2023 van de Werkkamer productcertificering

 

Werkkamer systeemcertificering

De werkkamer systeemcertificering borgt door middel van certificering het kwaliteitsniveau van personeelstellers en werkplekbeveiligingsbedrijven, zodat veiligheidsfunctionarissen op de juiste manier zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor het personeel in de spoorse omgeving. De werkkamer is daarnaast verantwoordelijk voor het beheer van de erkenningsregeling Keuringsinstituten (MO/PO).

Bekijk het jaarplan 2023 van de Werkkamer systeemcertificering

 

Werkkamer aanrijdgevaar trein

Ter voorkoming van aanrijdingen door treinverkeer (hoofdspoor) werkt deze werkkamer, als onderdeel van de Arbocatalogus, wet- en regelgeving uit die betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden op en in de nabijheid van trein railinfrastructuur. Toezicht op naleving van de wet- en regelgeving is een taak van de bedrijven zelf in combinatie met de inspecteurs van railAlert en uiteraard IL&T en NL-A

Bekijk het jaarplan 2023 van de Werkkamer aanrijdgevaar trein

 

Werkkamer lokaal spoor

Ter voorkoming van aanrijdingen door tram- en metroverkeer (Lokaal spoor) werkt de werkkamer aanrijdgevaar tram en metro wet- en regelgeving uit die betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden op en in de nabijheid van tram en metro railinfrastructuur. Toezicht op naleving van de wet- en regelgeving is een taak van de bedrijven zelf in combinatie met de inspecteurs van railAlert én de handhavende instanties (zoals ILT/NL-A).

Bekijk het jaarplan 2023 van de Werkkamer lokaal spoor

 

Werkkamer elektrische veiligheid

De werkkamer elektrische veiligheid is verantwoordelijk voor het vaststellen en uitwerken van regelgeving voor het veilig werken aan en/of in de nabijheid van elektrotechnische installaties (laag- en hoogspanning) voor zowel Hoofdspoor (onderdeel van de Arbocatalogus) als Lokaal Spoor ter voorkoming van elektrisering ongevallen.

Bekijk het jaarplan 2023 van de Werkkamer elektrische veiligheid