Het Digitaal veiligheidsprogramma anno 2023

Het Digitaal veiligheidsprogramma anno 2023

16 feb. 2023
Volgend bericht>>

Trends in de railinfra branche, zoals doorcontracteren en een steeds grotere flexibele schil die onregelmatig ingehuurd wordt, laten zien dat het veilig werken zeker in de keten om extra inspanning vraagt. Daarom maakt het Digitaal veiligheidsprogramma op dit moment een grote kwaliteitsverbetering door waarbij ingezet is op bewustwording, kennis en vaardigheden. Dit vraagt om inspanningen van de gehele railinfra branche. In dit artikel en bijgaande infographic zetten we alle ontwikkelingen op een rij.

 

 

 

 

Het behalen van het DVP

De Digitale Leerweg (met VTO* kennistoets) wordt door iedereen gemaakt die het Digitaal Veiligheidspaspoort wil behalen. Naast de kennistoets volgen kandidaten de eerste keer een veiligheidstraining ‘Spoor jij wel’ waarbij ze in groepsverband aan de slag gaan met herkenbare praktijksituaties. Door te trainen in houding en gedrag leer je wat je zelf kunt doen om de veiligheid te vergroten.

 

*VTO staat voor Veiligheid & Toegang en is beschikbaar voor het Spoor (VTOS), Metro (VTOM), Perron (VTOSp) en in de toekomst voor de Bouwplaats (VTOB) en vormt samen met de Drillster app je digitale leerweg. Voordat je de kennistoets kan doen moet je voorafgaand aan de cursusdag de e-learning die daarbij hoort oefenen.

 

De veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ is bestemd voor medewerkers die een Digitaal veiligheidspaspoort (DVP) willen behalen en die hun DVP voor 01-01-2022 hebben behaald en de veiligheidstraining ‘Spoor jij wel?’ nog niet hebben gevolgd. Aansluitend op de Veiligheidstraining 'Spoor jij wel?' maken de deelnemers de toets VTOS/VTOSp en/of VTOM als onderdeel van de digitale leerweg.

 

Het behouden van het DVP

Aangetoond is dat frequenter opleiden, trainen en instrueren  de kennis over veilig werken verhoogt. Daarom is een jaarlijkse opvolging van de kennistoets en gedragstraining gerealiseerd. Door middel van drills houden we de kennis up to date en door middel van bouwstenen blijven we werken aan houding en gedrag. Door de bouwstenen te volgen en de drills te maken wordt het DVP ieder jaar verlengd.

 

Drills

Een drill is een moeilijk woord voor ‘set van vragen’. Via een app (bruikbaar op telefoon, tablet of PC) ontvangt de houder van het DVP ieder kwartaal een set met vragen over veiligheid op zijn/haar werkgebied. Deze vragenset is absoluut geen toets, maar de ultieme mix van relevante informatie en krachtige leervragen met feedback op zowel goede als foute antwoorden. Met het doorlopen van een drill wordt het DVP steeds verlengd. Wie netjes elke drie maanden een weinig tijd kostende drill op zijn telefoon, tablet of computer doet, heeft als voordeel dat er geen toets bij Railcenter meer afgelegd hoeft te worden om het DVP te behouden.

 

Bouwstenen*

Als aanvulling op de gedragstraining ‘Spoor jij wel’ volgen DVP-houders jaarlijks een training waarbij kennis wordt gecombineerd met een klassikale training op houding, gedrag én vaardigheden. Deze trainingen noemen we ‘bouwstenen’. In deze setting is, anders dan via de digitale leerweg, ruimte om van elkaar te leren en met elkaar in gesprek te gaan.

 

De DVP-houder heeft de keuze uit verschillende bouwstenen die aansluiten op zijn/haar leerbehoefte en werkveld. Er zijn bij Railcenter vier verschillende bouwstenen te volgen waarop door alle organisaties ingeschreven kan worden. Op dit moment zijn de eerste twee bouwstenen ‘Aanspreken’ en ‘Veilig leren van werksituaties’ actief. In de loop van 2023 komen hier nog twee bouwstenen bij.

 

* Kandidaten Veiligheidsladder 4 en 5 bedrijven in 2023 vrijgesteld

Pashouders werkzaam bij bedrijven die gecertificeerd zijn op trede 4 of 5 van de veiligheidsladder volgen in 2023 geen bouwsteen, de DVP pas wordt voor deze deelnemers automatisch verlengd op de dag dat deze verloopt. Met - werkzaam bij - wordt bedoeld: medewerkers die op de loonlijst van deze bedrijven staan. Zelfstandigen die in opdracht van deze bedrijven werken volgen wel een bouwsteen in 2023. Vanaf 2024 neemt iedereen deel aan bouwstenen bij Railcenter of bij het eigen bedrijf als het eigen bedrijf kiest zelf een bouwsteen te ontwikkelen.

           


Ontwikkel een eigen bouwsteen
Naast de bij Railcenter te volgen bouwstenen waarop vrij ingeschreven kan worden, biedt railAlert alle bedrijven uit de railinfra branche de mogelijkheid om zelf bouwstenen te ontwikkelen. Dit maakt in-company trainingen en aansluiting op bedrijfsspecifieke doelstellingen mogelijk. Natuurlijk moeten deze bouwstenen aan duidelijke eisen voldoen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de handreiking en het beoordelingskader dat gebruikt zal worden voor het ontwikkelen en beoordelen van bouwstenen.

 

Het streven is om dit document eind februari 2023 vast te stellen en railAlert gaat er vanuit dat de eerste in-company trainingen per 1 januari 2024 kunnen starten. Na het vaststellen van het kader kan door geïnteresseerde bedrijven aangevangen worden met het ontwikkelen van bouwstenen. Het beoordelingskader en de handreiking worden na vaststelling gedeeld met key-users en mandaat beheerders. Bent u geen key-user of mandaat beheerder van het DVP maar heeft u wel belang bij dit document stuur dan een e-mail naar info@railalert.nl, dan voegen wij u toe aan de verzendlijst.