Concept-Voorschrift Veilig Werken Trein 2022 ter toetsing voorgelegd aan railinfrabranche (trein)

Concept-Voorschrift Veilig Werken Trein 2022 ter toetsing voorgelegd aan railinfrabranche (trein)

24 okt. 2022
Volgend bericht>>

Na een jaar van intensief overleg binnen de werkgroep VVW-Trein, waarbij tevens advies aan de railinfrabranche en de Nederlandse Arbeidsinspectie is gevraagd is het concept voor het nieuwe Voorschrift Veilig Werken Trein (VVW-Trein) in september van dit jaar opgeleverd en in oktober ter toetsing aangeboden aan de branche.

 

Het nieuwe Voorschrift Veilig Werken Trein heeft een geheel nieuwe, meer toegankelijke indeling gekregen en is op meerdere punten aangescherpt en verduidelijkt.
Volgens planning zal het – waar nodig aangepaste – concept-Voorschrift Veilig Werken Trein in november ter toetsing worden aangeboden aan de Werkkamer Arbo van railAlert. Daarna zal het worden voorgelegd aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Naar verwachting zal vervolgens in de loop van de tweede helft van volgend jaar het nieuwe Voorschrift Veilig Werken Trein (VVW-Trein) van kracht worden.