Concept-Voorschrift Veilig Werken Laagspanning klaar voor toetsingsronde (trein)

Concept-Voorschrift Veilig Werken Laagspanning klaar voor toetsingsronde (trein)

24 okt. 2022
Volgend bericht>>

Het in ontwikkeling zijnde Voorschrift Veilig Werken Laagspanning (VVW-LS) is op basis van de laatste reviewronde (december 2021) opnieuw aangepast door de werkgroep VVW Laagspanning. De conceptversie is in de tweede helft van oktober voor de laatste keer ter toetsing aangeboden aan de railinfrabranche, waarna het kan worden voorgelegd aan de Werkkamer Arbo van railAlert en vervolgens begin 2023 aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). In de tussentijd zal een implementatieplan worden opgesteld. De verwachting is dat het nieuwe voorschrift in de loop van 2023 van kracht kan worden verklaard.