Update over verbod te werken in hoge seinen (trein)

Update over verbod te werken in hoge seinen (trein)

20 sep. 2022
Volgend bericht>>

Het op 25 mei 2022 door railAlert uitgebrachte nieuwsbericht over het verbod om te werken in hoge seinen vanaf de vaste ladder of het seinbordes, heeft tot vragen geleid vanuit de railinfra branche (ProRail en aannemers).

 

railAlert is onder meer tot de conclusie gekomen dat de weg naar deze publicatie ten aanzien van de interactie met de railinfrabranche zorgvuldiger had gemoeten. Zo had er een vooraankondiging moeten plaatsvinden en had er voor publicatie overleg met ProRail en betrokken aannemers moeten zijn.

 

De stichting railAlert heeft de afgelopen periode over dit onderwerp contact gezocht met de Nederlandse Arbeidsinspectie (NL-A). Deze heeft zich op verzoek van railAlert gebogen over de principiële vraag of het werken aan hoge seinen vanaf een seinbordes of de vaste seinladder, die niet voldoen aan de veiligheidseisen, tijdelijk kan worden toegestaan. Het antwoord is een ondubbelzinnig ‘neen’. 

 

De NL-A stelt zich op het standpunt dat het principieel verboden is te werken vanaf een vaste ladder en/of een seinbordes aan hoge seinen. Echter, railAlert wil in samenspraak met ProRail en de aannemers een best practice1) gaan opstellen voor situaties waarin gedwongen gekozen moet worden voor andere werkmethode.  

 

Uiteraard gelden hier als voorwaarden dat er bij het werken aan hoge seinen geen compromissen worden gesloten waar het gaat om de veiligheid en de gezondheid van degenen die aan dergelijke objecten moeten werken. Daarnaast dienen mogelijke werkwijzen zodanig geformuleerd te worden dat ze slechts voor één uitleg vatbaar zijn en niet tot interpretatieverschillen kunnen leiden.

 

Acties korte termijn

 

railAlert gaat op zeer korte termijn met onder meer ProRail en een afvaardiging vanuit de eigen werkkamers (waarin opdrachtgever én aannemers zijn vertegenwoordigd) een overleg hierover  initiëren. Doelstelling is om te komen tot mogelijke uitzonderingssituaties en deze in een best practice verwoorden.

 

ProRail zal haar document uit 2017, met daarin het verbod als deel van het V&G-O-dossier, herzien.

 

Als railAlert realiseren wij ons dat er met deze tussenstand nog geen eindsituatie is bereikt en de vraag - “wat mag er nu in welke uitzonderingssituatie wel?” – nog niet beantwoord kan worden.

 

Mocht u naar aanleiding van deze publicatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met railAlert via info@railalert.nl of tel. 085-0023510.1) In een best practice worden in de praktijk beproefde werkwijzen vastgelegd. Een best practice heeft geen officiële status.