DVP-nieuws - Spoor Jij Wel opgefrist! (trein/metro)

DVP-nieuws - Spoor Jij Wel opgefrist! (trein/metro)

5 jul. 2022
Volgend bericht>>

De veiligheidstraining Spoor Jij Wel krijgt een update. Spoor Jij Wel werd in 2017 geïntroduceerd en is sinds 2022 de entreebouwsteen. Mensen moeten Spoor Jij Wel als eerste training volgen om het DVP te behalen of te behouden in het nieuwe bouwstenenprogramma.

 

De opgefriste versie van Spoor Jij Wel blijft in essentie dezelfde. De training blijft interactief en de deelnemers wisselen ervaringen uit. Nieuw is dat de training geschikt is gemaakt voor medewerkers die voor het eerst hun DVP behalen. Er is daarom aandacht voor de Life Saving Rules en voor de rol van railAlert in de branche. De nieuwkomers in de spoorinfrabranche gaan in gesprek met elkaar en met ervaren DVP-pashouders. De casuïstiek is geënt op de eigen ervaring van de deelnemer en waar mogelijk voor het domein waarop deelnemers werken (spoor, perron of metro) zodat de training voor iedereen aansprekend is.

 

Na de training Spoor Jij Wel leggen deelnemers een toets af. Deze toets blijft voorlopig ongewijzigd. Bij actieve deelname aan de training en slagen voor de toets behalen of behouden deelnemers hun DVP voor het domein waar de toets betrekking op heeft.

 

De training is op 20 juni jongstleden in een try-out getest. De komende maanden worden de laatste aanpassingen gedaan en wordt de training vertaald in het Engels en Duits. Railcenter gaat de nieuwe training vanaf september in bedrijf nemen.