Twee nieuwe bouwstenen gereed (trein/metro)

Twee nieuwe bouwstenen gereed (trein/metro)

3 jun. 2022
Volgend bericht>>

Op 13 december 2021 is een televisie-uitzending geweest omtrent het nieuwe DVP-programma. Daarin heeft railAlert aangegeven in 2022 de derde en vierde bouwsteen (veiligheidsgedragstraining) te ontwikkelen. Deze zijn ondertussen gerealiseerd en in try-outs met de doelgroep getest.

 

De DVP-bouwstenen staan allemaal in het teken van veiligheid, maar hebben elk een andere insteek. Zo kan men tijdens de uitvoering van de bouwsteen een juiste focus bewaren op basis van de behandelde casuïstiek. De bouwstenen zijn te volgen via Railcenter. De volgende vier bouwstenen zijn nu gerealiseerd:

 

  • Aanspreken: in praktijksituaties wordt geoefend welke reacties men kan ondervinden van (lastige) gedragstypes;
  • Veilig leren van werksituaties: men deelt ervaringen op basis van eigen casuïstiek met het doorlopen van de PDCA (plan, do, check, act)-cyclus;
  • Stevig staan: men oefent waarneming en eigen gedrag op basis van eigen voorbeelden van lastige werksituaties;
  • Instructie: men oefent hoe om te gaan met verschillende instructiegevers.

 

Ontwikkeling VTOX

 

Ten slotte pakt railAlert in het derde kwartaal van dit jaar de ontwikkeling van de digitale leerweg (VTOX) op. In deze online leeromgeving wordt essentiële kennis voor veilig werken aangeboden met aandacht voor veel voorkomende arborisico's.