Tweede onderzoek naar examen Ontwerper Tijdelijke Voorzieningen Treinbeveiliging (trein)

Tweede onderzoek naar examen Ontwerper Tijdelijke Voorzieningen Treinbeveiliging (trein)

25 mei. 2022
Volgend bericht>>

railAlert heeft in samenspraak met ProRail en Railcenter een tweede onderzoek uitgevoerd naar het relatief lage slagingspercentage voor het (her)examen Ontwerper Tijdelijke Voorzieningen Treinbeveiliging (OTV). De uitkomsten: opleiding en examen zijn van een voldoende niveau en bezitten actuele informatie en voldoen aan de gestelde eisen. 

 

Ook uit dit onderzoek komt weer naar voren dat veel examenkandidaten onvoldoende theoretische kennis bezitten en het hen ook ontbreekt aan voldoende ervaring. Al eerder kwam de Commissie Beoordelen Vakbekwaamheid Techniek (CBV-Techniek) van railAlert tot een soortgelijke conclusie, waar railAlert op 3 februari 2022 over berichtte op de website

 

Om de kans van slagen voor dit examen te vergroten hebben railAlert, ProRail en Railcenter besloten intakegesprekken te gaan voeren met kandidaten die deze opleiding/(her-)examen willen gaan volgen.

 

railAlert heeft vandaag hierover een brief verzonden aan directies en betrokkenen in de railinfrabranche. Dit schrijven is hier (pdf) te downloaden.