Nieuwe VWI’s Laagspanning bijna klaar voor gebruik

Nieuwe VWI’s Laagspanning bijna klaar voor gebruik

25 mei. 2022
Volgend bericht>>

De regelgeving rond hoog- en laagspanning, voorheen in het beheer van ProRail, is in 2020 voor het eerst door railAlert branchebreed opgepakt. Daarbij horen ook de nieuwe VVW’s: Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning (VVW HS) en Voorschrift Veilig Werken Laagspanning (VVW LS). Tevens is het afgelopen jaar hard gewerkt aan het opstellen van Veiligheidswerkinstructies Laagspanning (VWI LS).

 

VVW LS binnenkort gereed voor review

 

Het VVW HS is in 2021 goedgekeurd door de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA). Voor het VVW LS geldt dat, na een groot aantal reviewopmerkingen vanuit de railinfrabranche op een eerdere versie, een nieuw concept nu bijna klaar is. Deze nieuwe versie zal naar verwachting begin juni opnieuw ter review aangeboden worden aan de branche. Als alle opmerkingen zijn verwerkt, zal het document na de zomervakantie worden aangeboden aan de Werkkamer Arbo en vervolgens aan de NLA.

 

VWI’s Laagspanning binnenkort op de website van railAlert

 

Vooruitlopend op de publicatie van het VVW LS, heeft de werkgroep VWI van de Werkkamer Elektrische Veiligheid inmiddels 24 Veiligheidswerkinstructies (VWI’s) opgesteld voor het veilig werken aan treinbeveiligingsinstallaties. Dit zijn generieke instructies voor de gehele railinfrabranche. De VWI’s hoeven niet te worden aangeboden aan de Arbeidsinspectie en kunnen dus direct op de website van railAlert geplaatst worden. Dit zal naar verwachting in juni gebeuren.

 

Nadat de VWI’s gepubliceerd zijn, kunnen ze gebruikt worden door de branche. De werkgroep roept iedereen op eventuele opmerkingen en suggesties aan te leveren via een reviewformulier dat ook op de website van railAlert wordt geplaatst. Na een halfjaar zal de werkgroep op basis van gemaakte opmerkingen een nieuwe versie uitgeven. Tevens zullen dan enkele aanvullende VWI’s worden toegevoegd.