Nieuw VVW Trein bijna klaar voor review

Nieuw VVW Trein bijna klaar voor review

25 mei. 2022
Volgend bericht>>

Foto (boven): Roelof Hamoen

 

Het afgelopen jaar is door een werkgroep hard gewerkt aan het opstellen van een nieuwe versie van het VVW Trein. Deze is nu bijna klaar om ter review aangeboden te worden aan de railinfrabranche.

 

In 2018 is er al een eerdere versie van het nieuwe VVW Trein aangeboden aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (NLA, voorheen ISZW), maar deze is toen afgewezen. De werkgroep is aan de slag gegaan met de opmerkingen van de arbeidsinspectie en heeft deze ondertussen verwerkt. Daarnaast hebben ze de afgelopen maanden collegiale adviezen verzameld en verwerkt. De werkgroep is nu bezig met de laatste onderbouwingen en verwacht het vernieuwde versie VVW Trein eind juni in concept af te hebben. Daarna zal de werkgroep het concept ter review aanbieden aan de railinfrabranche, begeleid door korte presentaties.

 

Na de zomervakantie zullen de ontvangen reviewopmerkingen worden verwerkt. Vervolgens wordt de aangepaste versie eerst ter goedkeuring aangeboden aan de Werkkamer Arbo en vervolgens aan de NLA. Dit gebeurt naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar.