Belangrijke wijzigingen in de Arbocatalogus (trein)

Belangrijke wijzigingen in de Arbocatalogus (trein)

25 mei. 2022
Volgend bericht>>

De Werkkamer Arbo van railAlert heeft een aantal belangrijke wijzigingen in de Arbocatalogus voor de Railinfrabranche doorgevoerd die op 9 mei 2022 zijn gepubliceerd.

 

Verbod bij het gebruik van een bladblazer om fijnstof uit de ballast te verwijderen

 

De tekst in de Arbocatalogus is op dit punt specifieker en daardoor duidelijker geformuleerd. Wie fijnstof uit de ballast wil verwijderen, moet andere middelen gebruiken. Daarvoor is een bladblazer ongeschikt, omdat die letterlijk veel (ongezond!) fijnstof doet opwaaien of de kans daarop groot is. Meer weten over omgaan met materiaal waaruit kwartstof vrij kan komen? Klik hier.

 

Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning: bijlagen dienen als ondersteunende documenten

 

Het begin dit jaar van kracht geworden Voorschrift Veilig Werken Hoogspanning (VVW HS) telt een groot aantal bijlagen. Deze werden keurig opgesomd met hyperlinks in de Arbocatalogus. Daardoor leek het dat de bijlagen dezelfde dwingende status hadden als het voorschrift zelf. Dit is niet het geval! De bijlagen zijn bedoeld als raadgevingen bij de invoeringen van de regels in het VVW Hoogspanning en zijn dus niet dwingend. De bijlagen zijn nu verwijderd uit de Arbocatalogus, maar staan wel op de website railAlert.nl als ondersteunende documenten. Die zijn onder deze link op te roepen.

 

Voorschrift Veilig Werken Laagspanning in de maak; vooralsnog geldt NEN 3140

 

In de Arbocatalogus voor de Railinfrabranche is nu ook een tekst opgenomen over het in ontwikkeling zijnde Voorschrift Veilig Werken Laagspanning (VVW LS). Dit voorschrift zal vastleggen hoe er veilig gewerkt moet worden aan, nabij of met elektrische installaties, en met welke arbeidsmiddelen dat moet gebeuren. Het VVW LS zal in de nabije toekomst een op de railinfrabranche gerichte uitwerking en uitbreiding van de NEN 3140 worden. Bij laagspanning gaat het om maximaal 1000 V wisselspanning of 1500 V gelijkspanning. Momenteel geldt de meest recente versie van de NEN 3140. Meer informatie over de huidige regelgeving is te vinden in de Arbocatalogus.