Nieuw trainingsprogramma voor het digitaal veiligheidspaspoort (trein/metro)

Nieuw trainingsprogramma voor het digitaal veiligheidspaspoort (trein/metro)

28 okt. 2021
Volgend bericht>>

railAlert vernieuwt en verbetert het trainings- en examenprogramma voor het verkrijgen en verlengen van het digitaal veiligheidspaspoort. De laatste maanden is hard gewerkt aan een nieuwe opzet in nauwe samenwerking met bedrijven in de railinfrabranche. We zetten alle wijzigingen op een rij.

 

In eerdere nieuwsbrieven (van 24 maart en 20 juli jl.) heeft u kunnen lezen dat er wordt gewerkt aan gedragstrainingen, het upgraden van de toetsen (spoor, metro en perron) en een toets voor het domein bouwplaats. Hier leest u wat u binnenkort kunt verwachten want vanaf januari 2022 gaan de eerste wijzigingen al in.

 

In 2012 zijn de eerste DVP-passen uitgereikt (DVP 1.0). Kandidaten die succesvol de toets TTHT en een veiligheidstraining hadden doorlopen kregen de DVP-pas. Gaandeweg is de toets TTHT vervangen door de toets Veiligheid en Toegang tot het Spoor (VTOS) en later uitgebreid met VTOSp (perron) en VTOM (metro). De geldigheidsduur van deze veiligheidstraining en -toets is vijf jaar. In 2017 zijn de hercertificeringen gestart in de vorm van het behalen van de toets VTOS (of VTOSp en/of VTOM) en de veiligheidstraining "Spoor jij wel" (DVP 2.0). Ook deze certificaten hebben een geldigheidsduur van vijf jaar.

 

Dit houdt in dat in 2022 de oudste certificaten verlopen en railAlert het programma van training en toetsing gaat vernieuwen. Diverse gremia van belanghebbenden hebben ideeën ontwikkeld over hoe een DVP-vervolg eruit zou kunnen zien. Bij het ontwikkelen van de ideeën staat het vergroten van het veiligheidsbewustzijn voorop in een optimale balans met de (onttrekkings)kosten van de deelnemende bedrijven.

 

Veiligheidsgedragstrainingen (bouwstenen)

 

De volgende ideeën zijn inmiddels uitgewerkt.

 

  • Het verlengen van het DVP zal vanaf januari 2022 niet vijfjaarlijks zijn maar jaarlijks. DVP-pashouders verlengen door het jaarlijks volgen van een veiligheidsgedragstraining (de zogenaamde bouwstenen). Met deze intensivering wordt branchebreed een blijvend effect op veiligheidsgedrag nagestreefd. railAlert zorgt voor een divers aanbod aan bouwstenen waaruit gekozen kan worden.

  • Medewerkers die in dienst zijn van een bedrijf met een trede 4 of 5 op de Safety Culture Ladder (vroeger: Veiligheidsladder) en waarvan het DVP 2.0 verloopt, krijgen automatisch een verlenging van hun DVP tot begin 2024. De gedachte hierachter is dat deze bedrijven al aantoonbaar investeren in veiligheidsbewustwording en -gedrag van hun medewerkers. Bedrijven die niet op de Safety Culture Ladder zijn gecertificeerd of die trede 3 of lager hebben, zullen bij het verlopen van hun DVP 2.0 in aanmerking komen voor het volgen van bouwstenen bij Railcenter.

  • Het aanbod (we noemen dat “Ik kies voor…”) aan bouwstenen wordt verzorgd door Railcenter. Dit opleidings- en trainingscentrum heeft naast de faciliteiten in Amersfoort vier extra locaties in het land beschikbaar om zodoende de reistijd te verminderen. Na 2024 kunnen bedrijven er ook voor kiezen om in aanmerking te komen om zelf (onder voorwaarden) in company bouwstenen te ontwikkelen die zij op een zelfgekozen locatie kunnen aanbieden aan hun medewerkers en hun ketenpartners om zodoende de onttrekkingskosten verder te reduceren. Voor bedrijven die hier niet voor in aanmerking (willen) komen, verzorgt Railcenter het aanbod.

De eerste twee bouwstenen (Aanspreken: hoe breng ik het? en Veilig leren van werksituaties) zijn in augustus getest en zijn de pilotfase ingegaan. Vanaf januari 2022 worden deze twee bouwstenen aangeboden aan diegenen van wie het DVP 2.0 verloopt (en dus al de hercertificering hebben gehad) en aan hen die niet werken voor een bedrijf met een trede 4 of 5 op de Safety Culture Ladder. In 2022 wordt weer een aantal andere bouwstenen ontwikkeld, zodat het aanbod divers is en men ruime keuze heeft welke bouwsteen men wil volgen.

 

De initiële veiligheidsgedragstraining DVP 1.0 (die voor anderstaligen in het Duits en Engels te volgen waren) wordt vanaf januari 2022 niet meer aangeboden. Voor alle nieuwe intreders en diegenen van wie het DVP 1.0 verloopt, wordt vanaf dan de veiligheidsgedragstraining “Spoor jij wel?” aangeboden. De laatstgenoemde training wordt in de talen Nederlands, Engels en Duits aangeboden. Anderstaligen die het Nederlands, Engels of Duits niet voldoende beheersen, kunnen begeleid (met een dagpas) aan het werk gaan. Het beoogt effect van deze wijziging (het volgen van een gedragstraining in slechts drie talen) is dat DVP pashouders bij werkzaamheden veiligheidsinstructies in Nederlands, Engels en Duits verstaan. railAlert adviseert aan bedrijven om rekening te houden met deze wijzigingen rond het aantal talen.

 

Toetsen

 

  • Het voornemen is om de huidige toetsen (Spoor, Metro en Perron) in de loop van 2022 uit te breiden met een domein bouwplaats. Men kan dan kiezen voor welk domein men de toets wil maken. (De overkoepelende benaming van deze toets noemen we VTOX waaruit men een of meer domeinen zoals Spoor, Metro, Perron en wellicht Bouwplaats kan kiezen). Tevens worden deze toetsen geactualiseerd en uitgebreid met diverse arbo-gerelateerde vraagstukken om de toets aansprekender te maken en beter aan te laten sluiten op de werksituatie van de deelnemer.

  • Deze VTOX-toets wordt driejaarlijks afgenomen waarbij de optie wordt onderzocht om vrijstelling te krijgen van de tweede VTOX-toets, indien men regelmatig modules van de te ontwikkelen digitale leerweg heeft gevolgd. Deze mogelijkheid wordt de komende maanden onderzocht door het benaderen van verschillende marktpartijen die een dergelijke digitale leerweg en toets kunnen ontwikkelen.

  • De digitale leerweg voor het trainen van kennis omtrent veilig werken in de verschillende domeinen wordt alleen in het Nederlands, Engels en Duits aangeboden. Op kosten van het bedrijf kan voor de toets op aanvraag een andere taal beschikbaar worden gesteld. 

Vorenstaande ideeën zijn al akkoord bevonden door het bestuur van railAlert en het Strategisch Platform Overleg (SPO) alsmede de brancheorganisaties van werkplekbeveiligingsbedrijven en personeelstellers (BWR). De komende periode zal gebruikt worden om verder in gesprek te gaan met belanghebbenden om het programma door te ontwikkelen. Een interactieve tv-uitzending (zoals ook bij het thema “fijnstof” is neergezet) wordt op 13 of 14 december uitgezonden. We publiceren binnenkort hoe u zich daarvoor kunt inschrijven.

 

Wilt u reageren op deze nieuwbrief of in contact komen over het vernieuwde DVP- trainingsprogramma, stuur dan een e-mail naar info@railalert.nl