Nieuwe adviezen anti-corona-maatregelen voor de railinfrabranche (trein/metro/tram)

Nieuwe adviezen anti-corona-maatregelen voor de railinfrabranche (trein/metro/tram)

15 okt. 2021
Volgend bericht>>

Zoals bekend heeft het kabinet met ingang van 25 september wijzigingen doorgevoerd in de regels ter voorkoming van besmetting met het COVID-19-virus.

 

 

De versoepeling van een deel van de coronamaatregelen zijn door de expert-groep van railAlert besproken en bestudeerd. Per 25 september 2021 is de 1,5-meterafstandregel komen te vervallen en is deze omgezet in het advies om elkaar de ruimte te geven, waarbij 1,5 meter een veilige afstand blijft. Dit is het officiële standpunt van de Rijksoverheid. Het RIVM heeft de 1,5-meterafstand-regel ook niet meer opgenomen in haar generiek kader coronamaatregelen. Wel geeft het RIVM aan dat organisaties, totdat landelijk het niveau waakzaam bereikt is, kunnen overwegen om de 1,5-meterafstand-regel en/of andere maatregelen (zoals routes aangeven) te blijven handhaven als de situatie daarom vraagt en toelaat.

 

Ondernemingen die verder willen versoepelen en bijvoorbeeld het 1,5-meter-principe niet meer willen toepassen, wordt aangeraden wel na te denken over de verplichtingen die voortvloeien uit de Arbowet. Hierdoor is en blijft een werkgever verantwoordelijk voor het veilig en gezond kunnen werken door zijn werknemers.

 

De adviezen van railAlert zijn om bovengenoemde redenen beperkt aangepast en zijn hier (Excel-bestand) te lezen.