Aanmeldingsperiode voor hercertificering RLN00128-taken verruimd tot een jaar (trein)

Aanmeldingsperiode voor hercertificering RLN00128-taken verruimd tot een jaar (trein)

6 jul. 2021
Volgend bericht>>

Bedrijven die werknemers met een zogeheten RLN00128-taak moeten laten hercertificeren, kunnen zich een halfjaar vroeger aanmelden bij het Bureau voor Toetsing en Certificering. De aanmeldperiode wordt op verzoek van de bedrijven in de railinfrabranche en Railcenter verruimd tot twaalf in plaats van zes maanden. Deze regeling is vandaag ingegaan.

 

Aanleiding voor deze verruiming vormen de achterstanden die het gevolg zijn van de overheidsmaatregelen in het kader van de corona-pandemie, waardoor de opleidingscapaciteit moest worden verminderd. Railcenter en het Bureau voor Toetsing en Certificering werken momenteel hard aan het wegwerken van de ontstane achterstanden, maar willen met deze verruiming kunnen anticiperen op het aantal aanvragen.

 

De RLN00128 is het Veiligheidsvoorschrift van ProRail voor de bedrijfsvoering van de elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail waarvoor de persoonscertificering in handen van de Stichting railAlert is gegeven. De RLN00128 is van toepassing op de bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan, met of nabij elektrische hoogspanningsinstallaties van ProRail. De RLN00128 geeft de eisen en randvoorwaarden aan die hierbij gelden.

Op de zogeheten Landelijke Lijst, zoals bedoeld in de RLN00128, zijn alle aangewezen EV-personen genoemd onder vermelding van de functie(s) en de bijbehorende vakdiscipline(s).

 

Bedrijven kunnen de medewerkers die in aanmerking komen voor de hercertificering in het kader van de RLN00128-taken aanmelden bij het Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC). Op de website van BTC staat een lijst met taken die onder de RLN00128 vallen.

 

De duur van de geldigheid van een specifiek certificaat is beschreven in het document “Geldigheidsduur van certificaten, medische en psychologische keuringen”.
Bij hercertificering geldt als einddatum van het nieuwe certificaat de einddatum van het voorafgaande certificaat + de geldigheidsduur. Dit onder de voorwaarde dat de hercertificering plaatsvindt bij de RLN00128-taken binnen twaalf maanden voorafgaand aan de einddatum van het vigerende certificaat (de zogeheten ‘APK’-regeling).

De voorwaarden voor de geldigheid en voor het verlengen van de geldigheid (hercertificering) staan beschreven in het specifieke certificeringsschema voor een bepaalde taak.