Aangepast recept voor een houten hekwerk in laatste fase (trein)

Aangepast recept voor een houten hekwerk in laatste fase (trein)

16 jun. 2021
Volgend bericht>>

Het recept van het houten hekwerk dat veel bedrijven gebruiken om de werkplek langs het spoor af te schermen, moet worden aangepast aan de meest recente Europese norm voor de veiligheid van de baanwerkers. Onlangs zijn daarvoor proeven genomen.

 

Tijdens deze tests worden de krachten nagebootst die in de praktijk op deze fysieke afscherming van het spoor kunnen afkomen, zoals vallende en struikelende mensen. Dan moet dit hekwerk sterk genoeg zijn om mensen niet het spoor op te laten vallen. Deze tests zijn uitgevoerd op het terrein van Eurailscout tegenover Railcenter in Amersfoort. Voor de onafhankelijke toetsing van de Europese regels tekent Ricardo Certification, de certificerende instelling. Als de testresultaten zijn getoetst aan de eisen en een goede bescherming bieden, worden de specificaties van dit houten hekwerk aan de railinfrabranche ter beschikking gesteld en komt er een overgangstermijn. Daarmee verkrijgt de branche een relatief goedkoop, maar ook veilig afschermingsmiddel. Wordt vervolgd. Zie ook het nieuwsbericht.