Risico op elektrisering* of elektrocutie door metaaldiefstal op de Betuweroute 25 kV TEV (trein)

Risico op elektrisering* of elektrocutie door metaaldiefstal op de Betuweroute 25 kV TEV (trein)

9 jun. 2021
Volgend bericht>>

Spoorbeheerder ProRail meldt dat door koperdiefstal het risico bestaat op elektrisering* bij werkzaamheden aan de Betuweroute en aan de havenspoorlijn in de Rotterdamse regio. Dit risico strekt zich uit over de gehele lijn van de Maasvlakte tot aan de Duitse grens bij Zevenaar. In deze Safety Alert niet alleen een beschrijving van dit risico, maar ook adviezen voor voorzorgsmaatregelen.

 

Toepassingsgebied

 

Deze Safety Alert is van toepassing op het RLA-systeem (retourleiding en aarding) van baanvakken met 25 kV TEV (Tractie-Energie-Voorziening) die in beheer zijn bij ProRail. Deze geldt dus voor de hele Betuweroute (Havenspoorlijn en A15-tracé inclusief het gedeelte Zevenaar - Duitse grens).

NB Over de HSL-Zuid (Hoofddorp - Rotterdam - Breda - Belgische grens ( - Antwerpen) heeft railAlert geen meldingen ontvangen.

 

 

Een 25 kV-spoel waarvan de kabels zijn verwijderd.

 

Beschrijving veiligheidsrisico

 

In 25 kV-TEV-gebieden (verspreid over het gehele A15-tracé) vindt op grote schaal diefstal van koperkabels, kabels in of aan meet- en inspectieputten, kabelschoenen etc. plaats (ook aluminiumkabels worden geknipt, maar niet altijd meegenomen). Deze kabels en bijbehorende bevestigingsmaterialen maken deel uit van het RLA-systeem.

 

Geknipte kabels in een kabelkoker.

 

Door het ontbreken van verbindingen kan het pad voor de tractieretourstroom onderbroken zijn en kunnen objecten (zoals geluidsscherm, portalen e.d.) niet meer correct geaard zijn. Daardoor kunnen te hoge aanraakspanningen optreden tussen: spoorstaven - aarde, objecten - aarde en tussen objecten onderling. Hierdoor kan elektriserings- en elektrocutiegevaar ontstaan. Tevens is er een kans dat er retourstroom via verbindingen loopt waar deze normaal gesproken niet te verwachten is. Bij onderbreking van deze verbindingen kan onverwachts vonkvorming en elektriserings-/elektrocutiegevaar ontstaan.

 

Een geknipte paal-spoorstaafverbinding.

 

Maatregelen

 

  • Raak, zonder aanvullende maatregelen, de spoorstaaf of eraan verbonden objecten niet aan en maak geen elementen los van de spoorstaaf.
  • Raak geen metalen (onderdelen van) objecten aan in dit gebied zonder vast te stellen dat deze niet onder spanning staan. Werkzaamheden aan de spoorstaaf of eraan verbonden onderdelen mogen uitsluitend gebeuren na een goedgekeurd plan door de 25-kV-werkverantwoordelijke van de procesaannemer (PCA). Voor de Betuweroute is dit momenteel VolkerRail, in te schakelen via de Meldkamer Spoor die een rapport van onregelmatigheid (RVO) aanmaakt.
  • De werkverantwoordelijke van de PCA dient hierover af te stemmen met de installatieverantwoordelijke van ProRail.
  • Er dient gehandeld te worden conform de bepalingen in de RLN00128, RLN00214 en RLN00444. Dit betreft onder meer het opstellen van een risicoanalyse conform de RLN00214.
  • Locaties waar diefstal heeft plaatsgevonden dienen afgeschermd te worden.

 

* Elektrisering is een relatief nieuwe term, waarbij iemand in aanraking met elektrische spanning ("stroom") komt, maar daaraan niet overlijdt, maar bijvoorbeeld wel (zwaar) gewond kan raken. Bij elektrocutie overlijdt het slachtoffer.