Eerste opnames voor nieuwe dagpasfilm gemaakt (trein/metro)

Eerste opnames voor nieuwe dagpasfilm gemaakt (trein/metro)

23 apr. 2021
Volgend bericht>>

railAlert werkt momenteel aan een nieuwe dagpasfilm voor gebruikers van dagpassen aan en rond het spoor van trein en metro. Dat gebeurt samen met Railcenter.

 

De dagpasfilm is bedoeld voor iedereen die moet werken op locaties aan en rond het spoor van ProRail of van een van de infrabeheerders in de regio’s Amsterdam (GVB), Den Haag (HTM) en Rotterdam (RET).

 

De essentie van de film ademt uit dat de dagpashouder de instructies van zijn begeleider opvolgt en door de begeleider gewezen wordt op de mogelijke gevaren op de desbetreffende werkplek. Daarnaast vult de film de verplichte instructie over lokale omstandigheden en veiligheidssituatie van de veiligheidsfunctionarissen ter plaatse aan met kennis van de Life Saving Rules van railAlert. Ook wordt in de film aandacht besteed aan de risico’s die mensen lopen op zo’n werkplek als ze geen of weinig kennis van het spoor bezitten. Net als bij de huidige film moet degene die geen digitaal veiligheidspaspoort (DVP) heeft, deze interactieve video eerst bekijken alvorens hij of zij met een dagpas aan het werk mag.

 

De nieuwe film is, in tegenstelling tot de huidige, interactief en dat heeft voordelen. Zo wordt de mogelijkheid ingebouwd om vragen te stellen en kan worden gekozen uit drie werkgebieden: trein, metro en bouwplaats. De laatste twee zijn nieuw. Rond werkplekken aan de metro gelden inmiddels nagenoeg dezelfde regels als voor de trein en geldt ook de DVP-plicht.

De opnames zijn gemaakt ter hoogte van het trein- en metrostation Amsterdam Zuid (“Zuidasdok”) met toestemming en medewerking  van de opdrachtgever Projectorganisatie Zuidasdok, bouwbedrijf Heijmans en Oilfield Rail & Road. Hiervoor is railAlert deze partijen zeer erkentelijk.

 

Fotografie: Sander Vermeulen (Railcenter).