railAlert legt concept Voorschrift Veilig Werken Metro 2.0 voor (metro)

railAlert legt concept Voorschrift Veilig Werken Metro 2.0 voor (metro)

6 apr. 2021
Volgend bericht>>

De Stichting railAlert vraagt betrokken branchegenoten en bedrijven hun visie te geven op het concept voor het nieuwe Voorschrift Veilig Werken Metro. De Werkkamer Lokaal Spoor die binnen railAlert dit project onder haar hoede heeft, vraagt bedrijven en instanties binnen twee maanden met onderbouwde reacties te komen.

 

Het eerste Voorschrift Veilig Werken Metro dateert van januari 2018. Bij de invoering werden een groot deel van de veiligheidsvoorschriften tussen de infrabeheerders GVB (regio Amsterdam), HTM (regio Den Haag/Zoetermeer) en RET (regio Rotterdam/Hoek van Holland) gelijkgetrokken. Zo ontstond een uniforme set van veiligheidsregels voor deze drie metronetten. Het nieuwe Voorschrift Veilig Werken Metro zal in de loop van volgend jaar ingevoerd worden.

 

In de voorliggende conceptversie is een aantal wijzigingen doorgevoerd, die voortvloeien uit de invoering van het digitaal veiligheidsprogramma/veiligheidspaspoort voor metrolijnen. Verder zijn - onder meer - wijzigingen doorgevoerd bij het aanwijzen van een veilige uitwijkplek voor medewerkers die aan de baan moeten werken, wordt de plicht ingevoerd om lokale risico’s bij het werken aan de metrobaan in kaart te brengen en komen er maatregelen voor het werken op beweegbare bruggen. Van de gelegenheid is ook gebruikgemaakt om met illustraties de toepassing van het VVW-Metro in de praktijk duidelijk te maken.

 

Op 2 april 2021 heeft railAlert alle bij haar bekende stakeholders aangeschreven. Deze hebben naast het concept-voorschrift ook een speciaal antwoordformulier ontvangen. Het is de bedoeling dat niet individuele medewerkers hun visie geven, maar dat bedrijven en organisaties met één document komen met daarin de centrale visie.

 

Bedrijven en andere belangstellenden die deze brief niet hebben ontvangen, kunnen via info@railalert.nl deze documenten opvragen.

 

Blik op het opstelterrein van de metro te Amsterdam-Noord in 2018. Foto: Oege Kleijne (privéverzameling).