railAlert en de examens in de lockdown (trein/metro/tram)

15 jan. 2021
Volgend bericht>>

De railsector is volgens de overheid een cruciale sector en continuïteit in het geven van opleidingen en examens is daardoor ook van cruciaal belang. Op 12 januari heeft het kabinet kenbaar gemaakt dat de lockdown tot ten minste 9 februari is verlengd. De railsector heeft ook bij opleidingen en examineringen nu en in de komende tijd te maken met de gevolgen van alle maatregelen.

railAlert en Bureau voor Toetsing en Certificering (BTC) hebben overleg gehad en het volgende is besloten:

NVW- en technische examens


Conform de huidige overheidsspelregels ten aanzien van praktijkonderwijs, is er besloten om het praktijkonderwijs en daarbij behorende examens vanaf 18 januari toch weer te laten doorgaan, dit in afwijking van eerdere berichtgeving.

Klassikale opleidingen met grotere groepen gaan niet door, gelukkig kan ook een aantal opleidingen online doorgang vinden bij diverse opleiders.

Omdat opleidingen en examens aan elkaar verbonden zijn, is het van belang om met BTC contact te hebben of te houden omdat de situatie per opleiding dus kan en zal verschillen: tel. 033-467 47 27; e-mail: info@b-t-c.nl.

DVP


Klassikale opleidingen zoals de DVP-Veiligheidstrainingen gaan niet door en er wordt volop gewerkt aan het maken van een digitale oplossing voor de initiële training Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS). Er is op de site van railAlert aangegeven hoe hiermee om wordt gegaan.

Voor NVW, technische examens en DVP geldt:


Uiteraard zal Bureau voor Toetsing en Certificering voor het afnemen van de examens de huidige coronamaatregelen strikt in acht nemen.

Degene die zich heeft inschreven voor een opleiding/examen en welke geen doorgang heeft gehad of zal kunnen vinden, heeft inmiddels bericht ontvangen over de verleende dispensatie. Algemene informatie over de examens en dispensatie is te vinden op de site van railAlert. Het meest recente bericht hierover is op 17 december 2020 gepubliceerd.