Veilig werken aan laagspannings-
installaties (trein)

13 jan. 2021
Volgend bericht>>

Het afgelopen jaar is er door railAlert samen met ProRail hard gewerkt aan het creëren van de juiste randvoorwaarden om de (arbeids)veiligheid bij het werken aan laagspanningsinstallaties te verbeteren. De hierbij behorende maatregelen richten zich op:

  • veilig werken aan bestaande installaties,
  • huidige installaties veiliger maken,
  • aanpassing ontwerp van nieuw te bouwen installaties,
  • veilig werken bij nieuwbouw.De nieuwsbrief ‘Bedrijfsvoering Laagspanning’ van ProRail gaat in op de voortgang van deze maatregelen. railAlert kan zich vinden in deze nieuwbrief met de volgende opmerking. Eén van de activiteiten van het afgelopen jaar betrof het opstellen en reviewen van de nieuwe RLN00444. Over de RLN00444 zelf bestaat overeenstemming. Echter, één aanvullend onderdeel is nog onderwerp van de besprekingen: het zogenaamde addendum, waarin een verdere specificatie wordt gegeven van situaties waarbij er een dwingende noodzaak is om niet af te schakelen. railAlert is hierover samen met ProRail nog in overleg.

De hoofdtekst van de RLN00444 staat inmiddels op de Railinfracatalogus (RIC) van ProRail. Er is nog geen overeenstemming bereikt ten aanzien van het addendum bij paragraaf 6.3 (werken onder spanning) van de RLN00444. Deze RLN00444 zal pas van kracht worden als ook de contracten zijn aangepast.

 
railAlert en ProRail spannen zich in om het werken aan laagspanningsinstallatie veiliger te maken. Zo krijgen relais- en andere elektriciteitskasten kunststofplaatjes om spanning voerende delen af te schermen. Foto: railAlert, Oege Kleijne.