Medische en psychologische keuringen gaan door tijdens lockdown

13 jan. 2021
Volgend bericht>>

De medische en psychologische keuringen gaan ook tijdens de huidige (verlengde) lockdown gewoon door, omdat ze als wettelijk/semi-wettelijk noodzakelijk gelden. De keuringsbureaus hebben uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen.

Hierbij kan het wel voorkomen dat ze, incidenteel, een keurling terugsturen of weigeren te keuren als sprake is van verschijnselen die kunnen wijzen op een coronabesmetting. Hiervoor brengen ze dan geen kosten in rekening bij het desbetreffende bedrijf.

Voor de psychologische keuringen worden (gedeeltelijk) interviews uitgevoerd via Teams, Zoom of een vergelijkbaar digitaal/online systeem. Na opheffing van de lockdown verandert dit weer.

railAlert verleent op grond van de huidige situatie/kennis geen verlenging van de geldigheidstermijn van keuringen. Net als vorig jaar na de vorige coronapiek adviseert railAlert de railinfrabranche keuringen ruim van tevoren te plannen.

 

Foto: Anne Karakash (bron: Pixabay).