Checklist voor de vergoeding van uitgeschreven dagpassen (trein/metro)

13 jan. 2021
Volgend bericht>>

Tijdens de eerste lockdown hebben bedrijven gebruik kunnen maken van de mogelijkheid uitgeschreven dagpassen vergoed te krijgen in geld of in dagpascredits. Omdat ook tijdens de tweede lockdown cursussen en examens moeten worden uitgesteld, heeft railAlert opnieuw deze compensatieregeling in het leven geroepen.

Om in aanmerking te komen voor teruggave in geld of credits voor uitgeschreven dagpassen, moet aan de hierna te noemen voorwaarden voldaan worden.

Geen DVP, dan dagpassen!


Allereerst het principe. Wie nog geen digitaal veiligheidspaspoort heeft, moet aan het werk met dagpassen.

De voorwaarden

 

  1. Bedrijven schrijven een medewerker in voor een DVP-opleiding bij Railcenter, ook al gaat die voorlopig niet door. Vanaf de datum van het bewijs van inschrijving geldt dat er voor die desbetreffende persoon meer dan tien dagpassen uitgeschreven mogen worden. Na inschrijving ontvangt de aanvrager van een cursus ook een annuleringsmelding. Zowel deze melding als het bewijs van inschrijving moeten later worden overlegd, wil men voor vergoeding in aanmerking komen.
  2. Eenmaal per maand kan een bedrijf voor vergoeding van de uitgeschreven dagpassen in aanmerking komen. Dat kan door een factuur te sturen naar info@railalert.nl met per persoon:
    - kopieën van alle uitgeschreven dagpassen per persoon
    - kopie van de inschrijving voor een DVP-cursus en het bewijs van annulering mee te zenden.


Tekst loopt door onder de illustratie.

 Voorbeeld: een bedrijf heeft tien personen voor een cursus en examen opgegeven. Van elk van die personen moet kopieën van uitgeschreven dagpassen, het bewijs van inschrijving van de cursus en de annulering worden meegezonden.
Omdat nog niet duidelijk is hoelang de huidige lockdown nog duurt, heeft railAlert de bovenstaande vergoedingsregeling nog niet aan een einddatum gekoppeld. Hou de website van railAlert in de gaten voor wijzigingen en einddatum van deze regeling.
Wie een digitaal veiligheidspaspoort voor “spoor” bezit en van wie de geldigheidsdatum verloopt, dient zich in te schrijven voor de vervolgtraining. Vanaf dat moment wordt de geldigheid verlengd met zes maanden. Dit is in het DVP-portal te zien.