railAlert voert voorjaarsregelingen rond opleidingen, examens en dagpassen opnieuw in (trein/metro/tram)

15 dec. 2020
Volgend bericht>>

De op 14 december door de overheid aangekondigde lockdown om de verdere verspreiding van coronavirus te stoppen, heeft opnieuw gevolgen voor de railinfrasector. Eén van die gevolgen is dat met ingang van 16 december 2020 alle opleidingen bij Railcenter en alle door Bureau voor Toetsing en Certificering geplande examens en toetsen zeker tot 17 januari 2021 komen te vervallen.

 

In nauw overleg met Bureau voor Toetsing en Certificering en Railcenter zijn de volgende regelingen ingevoerd.

 

Verlenging railAlert-certificaten

Van deelnemers en kandidaten die zijn ingeschreven voor opleidingen en examens met bijeenkomsten in de periode van 16 december tot en met 17 januari 2021, wordt het railAlert-certificaat automatisch met zes maanden verlengd. Deze verlenging wordt zichtbaar op de DVP-pas of in de portal van Railcenter. Er wordt geen nieuw certificaat verstrekt. Bij hercertificering wordt de vervaldatum van het nieuwe certificaat op basis van de oorspronkelijke einddatum vastgesteld. Dit geldt – bij wijze van voorbeeld – ook voor degenen die een vervolgcursus en -toets DVP 2.0 moeten volgen of afleggen.

 

Veiligheidstraining (DVP 1.0) geannuleerd, dan dagpassen

Deelnemers van wie de Veiligheidstraining (DVP 1.0) door Railcenter is geannuleerd of waar de inschrijving na 14 december 2020 heeft plaatsgevonden, moeten gebruikmaken van dagpassen. Voor annuleringen van inschrijvingen op de Veiligheidstraining (DVP 1.0) of indien aantoonbaar is dat men zich heeft ingeschreven na 14 december, is tijdelijk de verruimde regeling vergoeding of compensatie uitgeschreven dagpassen van railAlert van toepassing.

 

Verruimde regeling compensatie dagpassen

Bedrijven die in aanmerking willen komen voor vergoeding van de dagpassen omdat hun kandidaten de opleiding en de toets niet kunnen maken, kunnen alleen onder de hieronder opgesomde  voorwaarden, deze dagpassen vergoed krijgen:
-ingangsdatum 16 december 2020;
-het één keer per maand insturen van een factuur naar info@railalert.nl onder vermelding “vergoeding dagpassen”; de eerste keer dus over de maand december.
-het meesturen van een schriftelijk (digitaal) inschrijvingsbewijs en annulering door Railcenter en/of Bureau voor Toetsing en Certificering voor de opleiding DVP 1.0;
-kopieën van de uitgeschreven dagpassen, per datum/per persoon.

Vergoeding is mogelijk in geld maar ook in credits.

Let op: deze regeling geldt voorlopig tot 1 maart 2021. Facturen kunnen tot 1 mei 2021 worden ingestuurd.

 

Dagpassen: geen maximum meer


Bij medewerkers die zich hebben laten inschrijven voor een cursus/examen DVP 1.0 en waarvoor een annulering is ontvangen, vervalt het maximum van tien dagpassen tot het moment dat de cursus weer kan worden gevolgd en de toets kan worden afgenomen. Dit is in het DVP-systeem doorgevoerd.

Ondanks lock down toch blijven aanmelden

railAlert raadt bedrijven (ook zzp’ers) dringend aan – ondanks de lock down – om toch kandidaten voor opleidingen en/of toetsen/examens aan te blijven melden. Hierdoor krijgen de organisaties die zich met opleidingen en examens bezighouden de gelegenheid zicht te krijgen op de vraag naar bijvoorbeeld hercertificeringen. Dreigt een certificaat in 2021 te verlopen, meld dan nog vandaag kandidaten aan voor een (vervolg) opleiding.

 

Blijf op de hoogte

railAlert probeert de communicatie rond de gevolgen van de coronamaatregelen voor de railinfrasector zo breed mogelijk en zo snel mogelijk te verspreiden. Wie niet regelmatig berichten hierover ontvangt, wordt dringend aangeraden zich te abonneren op de nieuwsbrief. Een overzicht van alle nieuwsberichten rond de coronamaatregelen die door railAlert zijn gepubliceerd is hier te vinden.

Nadere informatie: info@railalert.nl of tel. 085-0023510. Informatie over opleidingen en examens: Railcenter/Bureau voor Toetsing en Certificering.