Wijzigingen herkansingen bij DVP-toetsen (trein/metro)

11 dec. 2020
Volgend bericht>>

Met ingang van 2021 komt de tweede herkansing na de toets Veiligheid en Toegang Op het Spoor (VTOS) en/of Veiligheid en Toegang Op de Metrobaan (VTOM) te vervallen. Het effect van zo’n tweede herkansing na een eerste herkansing, is namelijk nihil gebleken. Daarom zal na een niet succesvol afgelegde VTOS/VTOM-toets nog één herkansing volgen.

 

Wordt deze ook niet succesvol afgerond dan zal een ander moment worden ingepland waarop weer twee toetsen gemaakt kunnen worden. Blijken die ook niet succesvol dan zal wederom op een ander tijdstip de laatste mogelijkheid plaatsvinden om twee toetsen te maken. Na zes keer niet succesvol een toets te hebben afgerond, kan men één jaar niet meer in aanmerking komen voor het afleggen van een toets.

 

Deze wijziging wordt voor de nieuwe inschrijvingen voor de beide toetsen in 2021 van kracht.

Deelnemers kunnen zich het beste voorbereiden op beide toetsen door tevoren de e-learnings door te nemen en ook de beide test-toetsen te maken. De e-learning Spoor is hier te vinden, de voorbereiding voor Metro kan hier het beste beginnen.