Drie soorten veiligheidsberichten – de verschillen op een rij

8 okt. 2020

Drie soorten veiligheidsberichten – de verschillen op een rij

8 okt. 2020

volgend bericht

Op de website van railAlert – onder Thema’s – zijn alle veiligheidsberichten overzichtelijk gebundeld. Doel van al die berichten is het veilig werken aan de railinfra te vergroten en incidenten zo veel mogelijk te voorkomen. We zetten deze drie soorten op een rij.

 

Safety Alerts – hoge prioriteit


Safety Alerts zijn berichten die railAlert zo snel mogelijk verspreidt. In de regel gaat het om onveilige situaties waarop de collega’s die werken aan de infrastructuur, geattendeerd moeten worden. In de meeste gevallen worden Safety Alerts door de bedrijven die een gevaarlijke situatie hebben ontdekt, opgesteld en door railAlert breed verspreid. Safety Alerts richten zich op het direct vergroten van de veiligheid. Direct naar Safety Alerts, klik hier.

 

 

 

 

Leerpunten – voorkomen is beter dan genezen

Minder urgent en toch belangrijk om veilig werken nog verder te verbeteren: Leerpunten. Een Leerpunt Veiligheid is een uiting, voortgekomen uit de nieuwe Werkgroep Leren van Incidenten van de Werkkamer Elektrische Veiligheid van railAlert. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte binnen de railinfrabranche om naast de Safety Alert een communicatiemiddel te hebben voor minder urgente, maar wel belangrijke veiligheidsissues. De leerpunten zijn vooral gericht op het versterken van veiligheidsbewustzijn binnen de branche. Overigens beperkt de nieuwe werkgroep zich niet alleen tot elektrische incidenten. Direct naar Leerpunten Veiligheid, klik hier.

 

 

 

 

Brancherapportages – uitgebreide analyses en bevindingen


Een al jaren bestaand probleem is dat bedrijven niet alle incidenten delen. De vermoedelijke reden: mogelijke imagoschade. Hoewel de Nederlandse railinfra-wereld klein is, durft de Werkgroep Leren van Incidenten het toch aan brancherapportages zodanig anoniem naar buiten te brengen, dat het bedrijf dat het incident meldt, niet terug te herleiden is. Doel van deze rapportages: collega’s de kans geven van elkaars incidenten te leren door op mogelijk gevaarlijke situaties en incidenten te wijzen, waardoor deze hopelijk tot het verleden behoren. Direct naar brancherapportages, klik hier.