Overgangsregeling examens assentelsysteem Az LM (ACD00114) - trein

11 sep. 2020

Overgangsregeling examens assentelsysteem Az LM (ACD00114) - trein

11 sep. 2020

volgend bericht

Print Friendly and PDF

Amersfoort, 11 september 2020

Tot op heden was een certificaat van Railcenter voldoende om aan de Az LM-installatie te mogen werken.

Vanaf 2015 hebben 114 deelnemers de Az LM-assentelopleiding met goed gevolg doorlopen en het Railcenter-certificaat ontvangen. Dit certificaat heeft een beperkte geldigheid van vijf jaar. Het uitvoeren van werkzaamheden aan het assentelsysteem kent echter een groot afbreukrisico met betrekking tot de RAMS-aspecten en/of kosten waardoor een railAlert-certificaat vereist is. railAlert heeft daarom voor de Az LM een certificeringsschema met vakbekwaamheidseisen voor de veiligheidskritische taken opgesteld met hieraan verbonden een railAlert-certificaat. Het huidige Railcenter-certificaat komt hiermee te vervallen.

Overgangsregeling
Van de deelnemers na 1 januari 2019 mag worden aangenomen dat zij nog voldoende kennis van het Az LM-systeem hebben en dat een korte instructie met betrekking tot de nieuwe versie van het Az LM-systeem voldoende is. Voor deze groep is een herinstructie van een halve dag voor het Az LM 7.3-systeem verplicht. Het Railcenter-certificaat van deze deelnemers wordt dan omgezet in een railAlert-certificaat met als ingangsdatum de datum van de initieel gevolgde opleiding.

De deelnemers die voor 1 januari 2019 het Railcenter-certificaat hebben behaald, volgen een herinstructie van twee dagen voor het Az LM 7.3-systeem en gaan ook op voor het railAlert-examen. Het behaalde railAlert-certificaat is vervolgens vijf jaar geldig.

Nieuwe deelnemers
De nieuwe deelnemers aan de Az LM-opleiding volgen de initiële opleiding en krijgen na het behalen van het railAlert-examen het railAlert-certificaat. De initiële opleiding van Railcenter duurt vier dagen en het examen neemt een halve dag in beslag.

De groep na 1 januari 2019 kan als eerste voor hun herinstructie opgaan en moeten voor 1 april 2021 het railAlert-certificaat behalen.

De groep die voor 1 januari 2019 de opleiding heeft gevolgd krijgt meer tijd, maar moet voor 1 januari 2022 het railAlert-examen hebben behaald om voor het certificaat in aanmerking te komen.

Samenvatting

 

Deelnemer: Opleiding: railAlert examen: Behalen voor:
Na 1-1-2019 en in bezit Railcenter-certificaat 0,5 dag herinstructie Nee, Railcenter -> railAlert- certificaat met geldigheidsduur: datum initiële opleiding + 5 jaar. 1-4-2021
Voor 1-1-2019 en in bezit Railcenter-certificaat 2 dagen herinstructie Ja, hercertificering 1-1-2022
Nieuw 4 dagen initieel Ja, initieel  De getekende brief kan hier gedownload worden.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Stichting railAlert

Jan Kees Hofker
Directeur