Arbocatalogus voor de Railinfra (trein)

Arbocatalogus voor de Railinfra (trein)

14 jul. 2020
Volgend bericht>>

De Werkkamer Arbo van railAlert werkt continu aan de vernieuwing van de Arbocatalogus voor de Railinfra. Niet alleen qua inhoud, ook waar het gaat om de vormgeving en de presentatie van de informatie.

 

Een overzicht van de onlangs doorgevoerde aanvullingen en wijzigingen onder het kopje “Arbo” op de website van railAlert.

 

  • Bij de Risico’s, onder de kop Gevaarlijke stoffen, zijn twee nieuwe risico’s toegevoegd:

-Werken in en met een verontreinigde bodem
-Koper

  • Het risico Kwartsstof is verplaatst en valt nu ook onder de categorie Gevaarlijke stoffen. In de beschrijving zijn de laatste ontwikkelingen en inzichten verwerkt. De uitkomsten van toekomstige onderzoeken worden zo snel mogelijk gepubliceerd.
  • Het risico Chroom-6 in de railinfrasector wordt momenteel geactualiseerd.
  • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA). railAlert begint na de zomervakantie met een onderzoek - via een digitale vragenlijst - met een onderzoek naar de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) in de railinfrabranche. Verdere berichtgeving hierover volgt nog. 
  • De brancherisico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wordt eveneens geactualiseerd en de wijzigingen zullen gefaseerd in de Arbocatalogus worden opgenomen. Via nieuwsberichten op deze website van railAlert wordt de sector op de hoogte gehouden. Op verzoek komen er twee versies. Eén met directe links naar de juiste plekken in de Arbocatalogus en een versie om te downloaden in de vorm van een pdf voor eigen gebruik.
  •  

Bij dit alles werkt railAlert ook aan het toegankelijker maken van de Arbocatalogus door - onder meer - een betere bundeling van de verschillende risico’s.

 

Vragen over de Arbocatalogus zijn van harte welkom op het e-mailadres: info@railalert.nl