Update hygiënemaatregelen bij werkzaamheden binnen anderhalve meter in of nabij het spoor (trein/metro/tram)

19 jun. 2020

Update hygiënemaatregelen bij werkzaamheden binnen anderhalve meter in of nabij het spoor (trein/metro/tram)

19 jun. 2020

volgend bericht

Print Friendly and PDF

railAlert komt opnieuw met een update van de adviezen over het veilig werken aan de railinfrastructuur met als doel besmetting met het coronavirus te voorkomen. Deze aanbevelingen zijn tot stand gekomen op basis van adviezen en richtlijnen van de rijksoverheid, het RIVM, Bouwend Nederland, raadpleging van deskundigen en overleg met betrokken partijen.

 

De wijzigingen ten opzichte van de vorige gepubliceerde adviezen – op 1 mei jongstleden - zijn samengevat op pagina 1 van dit Excel-document dat hier te downloaden is (opent meestal linksonder op de pagina).

 

De op 1 mei 2020 op de website van railAlert gepubliceerde adviezen zijn, voor zo ver aangepast, niet meer geldig en zijn door deze publicatie vervangen, het is dus beter altijd de laatste versie te pakken

Voor alle duidelijkheid: alle aanbevelingen die railAlert rond dit thema geeft, zijn adviezen en dus niet bindend. De richtlijnen van de overheid zijn dat in de meeste gevallen wel.

 

foto anderhalve meter corona op werkplek aan railinfra

railAlert geeft opnieuw adviezen over het werken aan de railinfrastructuur tijdens de coronacrisis. Op  bouwplaatsen aan de railinfra wordt, zoals hier bij het nieuwe Theemswegtracé in het Rotterdamse havengebied, gewezen op de anderhalve-meter-regel. Foto: Oege Kleijne (privécollectie).