Werkplekbeveiliging: regels voor certificering van hekwerk en andere middelen (trein)

14 mei. 2020

Werkplekbeveiliging: regels voor certificering van hekwerk en andere middelen (trein)

14 mei. 2020

volgend bericht

Print Friendly and PDF

Langs en in het spoor in Nederland kom je regelmatig hekwerken en kortsluitlansen tegen waar een ronde sticker van railAlert op zit. Waarom is dat en hoe werkt dat?


In 2013 heeft het bestuur van de Stichting railAlert besloten dat er alleen aan de spoorinfra mag worden gewerkt met gecertificeerde, mobiele werkplekbeveiligingsmiddelen. Deze middelen zijn er om de spoorwerkers veilig te laten werken in of bij het spoor. De werkkamer productcertificering heeft hiervoor een certificeringsprocedure ontwikkeld, waarmee inmiddels 22 middelen zijn gecertificeerd. Dit betreft kortsluitlansen (ZKL's), gegarandeerde waarschuwingsinstallaties en hekwerken voor fysieke afscherming. Certificering betekent dat onafhankelijk is vastgesteld dat deze middelen veilig zijn. Door het verplichten van werken met gecertificeerde middelen, wordt voorkomen dat bedrijven elkaar kunnen beconcurreren met onveilige middelen.

Om de middelen ook herkenbaar te maken als gecertificeerd en dus veilig, is er een stickerregeling ingesteld. Alle namens railAlert gecertificeerde middelen moeten zijn voorzien van de originele en geldige stickers. Op de stickers is een datum (maand/jaar) gemarkeerd tot wanneer het middel is goedgekeurd. Er zijn 2 verschillende stickers: type A voor hekwerk en type B voor de andere middelen.

 

 

 

Van mobiele hekwerken/safety fences dienen alle palen/staanders te zijn voorzien van een originele railAlert-sticker type A waarop ook de datum moet zijn gemarkeerd tot wanneer de keuring geldig is. Na herkeuring moeten er nieuwe stickers te worden aangebracht met de nieuwe keuringsdatum. De keuringstermijn verschilt per product en is beschreven in het voorschrift van de leverancier. De gecertificeerde hekwerken mogen alleen geplaatst, gekeurd en verwijderd worden door of met toestemming van de verantwoordelijke certificaathouder. Dit is meestal de leverancier of importeur van het hekwerk.

 

 

Kortsluitlansen en gegarandeerde waarschuwingsinstallaties (afgekort: GW's) moeten zijn voorzien van een sticker type B waarop ook de datum moet zijn gemarkeerd tot wanneer de keuring geldig is. Na herkeuring dienen er nieuwe stickers te worden aangebracht met de nieuwe keuringsdatum. De keuringstermijn is beschreven in het voorschrift van de leverancier. Van mobiele GW-installaties moeten alle tot de installatie behorende deelsystemen die periodiek gekeurd of gekalibreerd moeten worden, voorzien zijn van een sticker B.

 

Een uitzondering op de stickerregeling is er voor het houten hekwerk met de rode en witte planken. Dit is niet voorzien van stickers op de palen.

 

 

Foto: Oege Kleijne (privécollectie).

 

Van dit hekwerk is alleen het recept door railAlert gecertificeerd, maar het mag geplaatst en gebruikt worden door alle bedrijven, zolang de aanwijzingen in het bijbehorende gebruiksvoorschrift worden opgevolgd dat op de website.

van railAlert is te vinden. Dit hekwerk dient regelmatig gekeurd en geïnspecteerd te worden en er moet iedere honderd meter een ingevulde keuringskaartzijn aangebracht. Bovendien moet er op iedere paal een zogenoemde "datum eerste ingebruikname" zijn aangebracht. Dit is de datum (bestaande uit dag-maand-jaar) waarop de paal voor het eerst in gebruik is genomen. ProRail eist dat deze palen niet langer dan twee jaar na de datum van eerste ingebruikname langs het spoor staan. Deze datum kan in de paal worden gebrand of met een watervaste stift zijn aangebracht.

Vaste hekwerken zijn eigendom van ProRail. Deze moeten voldoen aan de productspecificaties van ProRail, zijn niet door railAlert gecertificeerd en hebben dus ook geen stickers.

 

 

Samengevat:

 

  1. alle mobiele hekwerken voor fysieke afscherming moeten voorzien zijn van een originele en geldige keuringsticker A, uitgezonderd het houten hek met de rood/witte planken, hier moet een datum op alle palen zijn aangebracht. Mobiele hekwerken die niet zijn voorzien van de originele en geldige stickers A, dienen als on-gecertificeerd te worden beschouwd en moeten zo spoedig mogelijk worden verwijderd.
  2. Kortsluitlansen en de onderdelen van GW-installaties moeten voorzien zijn van een originele en geldige keuringsticker B. ZKL's en GW-installaties zonder geldige stickers B mogen niet gebruikt worden.

 

Een compleet overzicht van alle gecertificeerde werkplekbeveiligingsmiddelen is te vinden op de website van railAlert.