Update coronavirus: tijdelijke regeling vergoeding dagpassen (trein/metro)

24 apr. 2020

Update coronavirus: tijdelijke regeling vergoeding dagpassen (trein/metro)

24 apr. 2020

volgend bericht

Print Friendly and PDF

Update tijdelijk verruimde regelingen vergoeding of compensatie uitgeschreven dagpassen bij annulering veiligheidstraining DVP 1.0

 

Op 21 april 2020 heeft het kabinet besloten om het grootste deel van de maatregelen tegen het coronavirus te handhaven tot 20 mei 2020. In aanvulling op de berichtgeving van 1 april 2020 kunnen wij het volgende melden.

 

Online aanbieden veiligheidstraining DVP 1.0 en toets VTOS begin juni 2020

 

In samenwerking met Railcenter zijn we achter de schermen bezig om het online volgen van de veiligheidstraining en het online afnemen van de toets VTOS mogelijk te maken. Indien de pilot en technische implementatie succesvol verlopen, kunnen de procedures en systemen worden aangepast. Het voornemen is om begin juni 2020 deze online mogelijkheid te kunnen aanbieden. U wordt uiteraard tijdig geïnformeerd over de mogelijkheden. Houd hiervoor ook de websites van railAlert en Railcenter in de gaten.

 

Maximaal tien dagpassen per persoon per jaar?

 

Deze richtlijn blijft gehandhaafd behalve voor diegene van wie de veiligheidstraining (DVP 1.0) aantoonbaar geannuleerd is of voor personen die ingeschreven zijn. Voor deze groep mensen geldt de tijdelijke uitzondering dat er meer dan tien dagpassen in dit jaar aangevraagd mogen worden.

 

Voorwaarden voor geld of dagpascredits terug

 

railAlert handhaaft de verruimde regels rond de vergoeding van uitgeschreven dagpassen voor medewerkers die geen veiligheidstraining DVP 1.0 kunnen volgen en/of een toets kunnen doen in het kader van het programma van het digitaal veiligheidspaspoort. Deze regeling was in het leven geroepen als gevolg van het annuleren van de opleidingen en examens  van Railcenter om besmetting met het coronavirus tegen te gaan.

Gezien de laatste ontwikkelingen rondom het coronavirus, heeft Railcenter moeten besluiten om de opleidingen en examens tot 20 mei te annuleren. Dit geldt voor de lopende opleidingen en voor opleidingen en examens die in deze periode zouden starten. Deze annuleringen zijn kosteloos.

 

Wat gebeurt er met railAlert-certificaten die gaan verlopen?

 

Het volgende is van toepassing voor een verlenging van een railAlert-certificaat op het gebied van NVW, techniek of digitaal veiligheidspaspoort (DVP 2.0).

Van deelnemers en kandidaten die zijn ingeschreven voor opleidingen en examens waarvan bijeenkomsten zouden plaatsvinden in de periode vanaf 17 maart tot 20 mei, wordt het railAlert-certificaat automatisch verlengd met negen maanden. Deze verlenging is zichtbaar op de DVP-pas of in de portal van Railcenter. Er wordt geen nieuw certificaat verstrekt. Bij hercertificering wordt de vervaldatum van het nieuwe certificaat vastgesteld op basis van de oorspronkelijke einddatum.

 

Veiligheidstraining (DVP 1.0) geannuleerd, dan dagpassen

Deelnemers van wie de Veiligheidstraining (DVP 1.0) door Railcenter geannuleerd is, moeten gebruikmaken van dagpassen waarvoor een DVP-plicht geldt. Deze dagpassen komen tijdelijk in aanmerking voor een restitutie van de dagpascredits of retournering van de kosten.

 

Voor de restitutie van dagpascredits of retournering van de kosten hebben we de volgende stappen ontwikkeld:

 

  1. Bedrijven waarbij de voorkeur uitgaat om de uitgeschreven dagpassen in de vorm van dagpascredits te ontvangen, kunnen na 20 april één keer per maand een e-mail aan railAlert (info@railalert.nl) sturen met het verzoek het aantal dagpascredits te verhogen met het aantal van alle uitgeschreven dagpassen voor de medewerker(s) van wie de deelname van de veiligheidstraining (DVP 1.0) is geannuleerd in verband met de corona-maatregelen. Bij deze e-mail moeten de kopieën van de desbetreffende dagpassen worden meegestuurd.

    a. Na een interne controle van railAlert zullen binnen circa zeven dagen na indiening de dagpascredits gestort zijn (let wel op dat de juiste bedrijfsnaam bekend moet zijn in DVP-database van railAlert).

  2. Bedrijven die er de voorkeur aan geven om de kosten geretourneerd te krijgen, kunnen na 20 april één keer per maand een factuur versturen aan railAlert (info@railAlert.nl) met daarbij opgenomen de kopieën van alle uitgeschreven dagpassen van de medewerker van wie de deelname van de veiligheidstraining (DVP 1.0) is geannuleerd in verband met de coronamaatregelen.

    a. railAlert controleert de annulering en het aantal bijgevoegde unieke uitgeschreven dagpaskopieën van de betrokken medewerker en toetst daarop het eindbedrag.

    b. Nadat de factuur in orde is bevonden, zal deze ter afhandeling aan het administratiekantoor van railAlert worden verzonden. Deze afhandelingsduur kan (door omstandigheden en inclusief een door u te ontvangen creditfactuur) ongeveer vier weken duren.

 

Opnieuw aanmelden voor de veiligheidstraining DVP 1.0

 

Doordat tot 20 mei 2020 geen Veiligheidstrainingen bij Railcenter worden gegeven, is het aan te bevelen om de medewerkers van wie de deelname aan de veiligheidstraining (DVP 1.0) is geannuleerd, zo snel mogelijk weer aan te melden voor het aanbod na 20 mei 2020. Afhankelijk van de maatregelen die op dat moment van toepassing zijn en het mogelijk aanwezig zijn van online-mogelijkheden, kunnen de trainingen dan wel of niet doorgaan. Raadpleeg regelmatig de websites van railAlert en Railcenter voor de laatste stand van zaken of abonneert u zich (gratis) op de nieuwbrief van railAlert.

 

Geen inschrijving voor de training, dan ook geen vergoeding


De bovenstaande regeling is uitsluitend van toepassing op die bedrijven, medewerkers en zzp’ers die zich aantoonbaar hebben ingeschreven voor de veiligheidstraining DVP 1.0 bij Railcenter in de periode van 17 maart tot  20 mei 2020.

 

Heeft een annulering van de veiligheidstraining (DVP 1.0) betreffende een medewerker éénmaal plaatsgevonden, dan kan één keer per maand nog steeds een beroep gedaan worden op de bovenstaande procedure indien de procedure de komende tijd wordt voortgezet.

 

Bijvoorbeeld: medewerker Jansen stond aangemeld voor de veiligheidstraining (DVP 1.0) op 24 maart. Hij heeft een annulering ontvangen. Het bedrijf van Jansen kan vanaf 24 maart alle uitgeschreven dagpassen van hem factureren of in de vorm van dagpascredits terugvragen. Wordt bovenstaand proces verlengd met een aantal maanden, dan zal de annulering van Jansen het rechtvaardigen om maandelijks een factuur of verzoek tot verhoging van dagpascredits in te dienen. Het is niet mogelijk dergelijke verzoeken in te dienen voor medewerkers waarbij geen annulering of inschrijving van de veiligheidstraining (DVP 1.0) heeft plaatsgevonden.

 

Amersfoort, 24 april 2020