Update coronavirus: werken op minimaal anderhalve meter afstand (trein/metro/tram)

8 apr. 2020

Update coronavirus: werken op minimaal anderhalve meter afstand (trein/metro/tram)

8 apr. 2020

volgend bericht

Hygiënemaatregelen van de overheid en werkzaamheden binnen anderhalve meter in of nabij het spoor

 

Inleiding

 

Het is voor de bevoorrading van Nederland en het vervoeren van medewerkers in cruciale functies juist nu van zeer groot belang dat de spoorwegen operationeel blijven. Het openbaar vervoer is dan ook aangemerkt als cruciale sector. Om operationeel te zijn en te blijven, zijn medewerkers van diverse bedrijven dag en nacht buiten aan de slag.

Tijdens de inspecties door railAlert bij die werkzaamheden op of bij het spoor, is het volgende geconstateerd:

over het algemeen worden de hygiënemaatregelen van overheid (RIVM), zowel bij instructies als bij de uitvoering van werkzaamheden, goed nageleefd.

In incidentele gevallen worden, puur gebaseerd op gewoonte, de regels soms even vergeten. Het aanspreken hierop levert een positieve reactie op (“dank je wel”) en een directe correctie.

 

Ook zijn meerdere werkzaamheden waarbij het hanteren van de onderlinge afstand van 1,5 meter lastig is of onmogelijk lijkt.

 

railAlert is daarom met een aantal teams bezig om, gesplitst naar vakgebieden, te onderzoeken of er alternatieven zijn voor de huidige werkwijzen en dan tevens aan te geven wat de eventuele consequenties kunnen zijn voor het werken binnen de 1,5 meter.

 

Dit levert momenteel een set aan best practices (Excel-document) op. Dit zijn adviezen en het is aan de uitvoerende partijen om deze wel of niet op te volgen.

 

De input voor de aanpak is:

-                  de basisregels van het RIVM (stand 6 april 2020).

-                  De door Bouwend Nederland gepubliceerde berichtgeving (stand 6 april 2020).

-                  Wet- en regelgeving.

-                  Het hanteren van de Arbeidshygiënische Strategie (AHS) en bronaanpak

-                  En uiteraard praktische kennis over werkzaamheden in en om het spoor.

 

De basisregels van het RIVM zijn voor de goede orde nogmaals verwoord in een aantal basisregels en posters. Die vindt u in het onderste deel van deze publicatie.

 

Het vervolg op middellange/lange termijn

 

Bovengenoemde best practices kunnen in samenspraak met de Werkkamer Arbo (WK Arbo) van railAlert voorgelegd worden aan de Inspectie SZW en eventueel aan het RIVM. Zodra het bevoegd gezag akkoord is met de voorgestelde maatregelen, kan de best practice omgezet worden naar een brancherichtlijn. Dit betekent dat de maatregelen daarmee onderdeel worden van de Arbocatalogus en dus bindend zijn.

 

De uitkomst

 

Hier is de eerste versie 1.0 (Excel-document) opgenomen van de best practices. Eventuele vragen (of als dit document niet goed geopend of weergegeven kan worden) kunnen gericht worden aan info@railAlert.nl

 

railAlert zal voorlopig iedere woensdag de updates publiceren.

 

Basisregels en posters

 

Gezondheidsadviezen voor iedereen (bron: website Rijksoverheid.nl)

 

 • Was uw handen.
 • 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen.
 • Voordat u naar buiten gaat, als u weer thuis komt, als u uw neus heeft gesnoten, natuurlijk voor het eten en nadat u naar de wc bent geweest.
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Was daarna uw handen.
 • Schud geen handen.
 • Houd 1,5 meter afstand (twee armlengtes) van anderen.
 • Dit geldt voor iedereen op straat, in winkels en op het werk als u een vitale functie heeft. Maar niet thuis en ook niet op straat als het mensen zijn uit uw gezin of huishouden.
 • Door 1,5 meter afstand te houden is de kans kleiner dat mensen elkaar besmetten.
 • Voor iedereen in Nederland geldt: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis indien mogelijk en ga alleen naar buiten als dat nodig is: boodschappen doen, de hond uitlaten, een frisse neus halen of iets voor een ander doen. Blijf op 1,5 meter afstand van anderen, behalve binnen uw gezin/huishouden. Ga zoveel mogelijk alleen op pad. Mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen kunnen wel naar hun werk als dat nodig is
 • Heeft u verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Laat anderen boodschappen doen, of laat ze bezorgen, zorg dat een ander de hond uitlaat. Voor huisgenoten zonder klachten gelden de regels die voor iedereen in Nederland gelden (zie boven). Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Mensen werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven thuis als zij zelf klachten met koorts hebben (overleg zo nodig met uw werkgever).
 • Mensen met verkoudheidsklachten en koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid: blijf thuis. Ziek uit. Doe geen boodschappen en ontvang geen bezoek. Heeft u huisgenoten, dan mogen zij ook niet naar buiten; alleen wie geen klachten heeft, mag even boodschappen doen. Huisgenoten werkzaam in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd; zij blijven thuis als zij zelf klachten met koorts hebben (overleg zo nodig met uw werkgever). Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag u weer naar buiten. Voor meer informatie over de leefregels thuis: kijk op de website van het RIVM.
 • Risicogroepen
  Mensen die ernstiger ziek kunnen worden van het coronavirus zijn ouderen (mensen van 70 jaar of ouder) en mensen met een kwetsbare gezondheid. Behoort u tot deze groep? Blijf thuis, ontvang zo min mogelijk bezoek, houd 1,5 meter afstand en onderhoud contact met anderen via de telefoon of op andere manieren.

 

Download hier de algemene poster van het RIVM

 

Gezondheidsadviezen voor de bouw

 

Download hier de poster specifiek voor de bouw van het RIVM, waarbij de railinfrasector het werken binnen de 1,5 meter momenteel aan het uitwerken is.