Branchebijeenkomst (bijna-)aanrijdingen – de follow-up (trein/metro/tram)

20 dec. 2019

Branchebijeenkomst (bijna-)aanrijdingen – de follow-up (trein/metro/tram)

20 dec. 2019

volgend bericht

Print Friendly and PDF

railAlert is de afgelopen maand na de branchebijeenkomst over de (bijna-)aanrijdingen op 6 november druk doende geweest om de vele waardevolle suggesties en reacties te inventariseren. Actie is geboden, maar de uitkomsten daarvan moeten de veiligheid bevorderen en werkbaar zijn.

 

Voor wie nog niet volledig op de hoogte is van de bevindingen tijdens deze branchebijeenkomst staan er verschillende verslagen en een film op de website van railAlert:

-een verkort verslag;
-een uitgebreid verslag, inclusief samenvattingen van de deelsessies;
-een filmische impressie van die dag. 

 

Dit zijn de hoofdlijnen die we aanpakken voor de komende tijd.

 

Aanrijdgevaar van Krol verder verkleinen

 

Tijdens de bijeenkomst legden aanwezigen de vingers op de zere plek. Ondanks alle veiligheidsvoorzieningen en -maatregelen nemen de aanrijrisico’s zeker niet af. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat het aanrijdgevaar nog steeds veel te groot is. De prangende vraag moet in dit verband wel gesteld worden: hebben we wel geleerd van de incidenten en ongevallen, zoals vorig jaar in Coevorden, waardoor een medewerker zwaar gewond raakte? Of moeten we helaas vaststellen dat er sindsdien weinig veranderd is?


De Werkkamer 5 van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport heeft inmiddels het initiatief genomen om partijen bij elkaar te brengen, want de problematiek verdient een branche brede aanpak. Ook railAlert is hierbij aangeschoven.

 

krol

Ondanks alle veiligheidsvoorzieningen nemen de aanrijrisico’s niet af, zo bleek tijdens de branchebijeenkomst. Daarom verdient dit een branche brede aanpak. Foto: railAlert.

 

Werkplekbeveiliging moet beter

 

Om incidenten te voorkomen en veiliger werken te bevorderen, heeft de Werkkamer Systeemcertificering van railAlert samen met de brancheorganisatie van de Werkplekbeveiligingsbedrijven (BWR) direct het initiatief genomen om “te leren van de branchebijeenkomst”. De beveiliging van de werkplek moet en kan beter. De hamvragen: hoe en wat is de kortst mogelijke termijn? De beide partijen – BWR en railAlert – zullen ook andere partijen vragen aan te schuiven bij het overleg.

 

Hoe om te gaan met onderzoeken na incidenten?

 

Er is geconstateerd dat we als railinfrasector moeite hebben met de PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act): als er een incident heeft plaatsgevonden onderzoeken we lang niet altijd, verspreiden we gemaakte onderzoeken niet altijd en tevens leren we als branche vaak zeer beperkt van eerdere incidenten. In januari zal een werkgroep bijeenkomen om dit proces te verbeteren.

 

Voor al de drie trajecten geldt: wordt vervolgd met updates op de website en via de nieuwsbrieven.