Railinfrabranche deelt zorg over (bijna-) aanrijdingen

23 aug. 2019

Railinfrabranche deelt zorg over (bijna-) aanrijdingen

23 aug. 2019

volgend bericht

Print Friendly and PDF

De mailing aan houders van een digitaal veiligheidspaspoort en andere betrokkenen in de railinfrabranche over het sterk gestegen aantal meldingen over (bijna-) aanrijdingen heeft tot nu toe bijna honderd inhoudelijke reacties opgeleverd. Daaruit komt een eerste beeld naar voren dat het overgrote deel van de mensen dat reageert, de zorg van de Stichting railAlert over deze incidenten deelt en suggesties doet voor verbeteringen.

 

In de mail gaf railAlert niet alleen aan welke meldingen er binnen waren gekomen, maar vroeg ook om reacties en suggesties om dergelijke (bijna-)aanrijdingen te voorkomen. Want dat is het uiteindelijke doel van de berichtgeving: nul incidenten.

Momenteel zijn medewerkers van de stichting bezig de reacties te analyseren en te categoriseren. De reacties zullen onder andere ook met de verschillende werkkamers van railAlert worden besproken.

Wie nog wil reageren op dit bericht met adviezen, suggesties of kritiek, kan die nog steeds mailen naar info@railalert.nl

 

Naar aanleiding van deze berichtgeving gaf ProRail een persbericht uit, volgde een publicatie in Cobouw en haakte RTV Noord in op deze actualiteit en vroeg om een reactie van railAlert.