Reminder: aangescherpte elektronische aan- en afmelding per 1 juli 2019 voor het hoofdspoor (incl. perron)

Print Friendly and PDF

Met ingang van 1 juli 2019 geldt een door railAlert aangescherpte Life Saving Rule 1 (“Meld u altijd aan en af”): iedereen die aan de railinfrastructuur gaat werken, dient zich elektronisch bij aanvang en einde van iedere dienst met zijn digitaal veiligheidspaspoort of dagpas, aan en af te melden. Voor de meesten betekent dit geen verandering, voor anderen wel. Voor meer informatie en/of toekomstige ontwikkelingen, lees hieronder verder.

 

Registratie aan- en afmeldtijden via digitaal veiligheidspaspoort (alleen hoofdspoor inclusief perron)

 

Met ingang van 1 juli 2019 geldt de aangescherpte verplichting dat iedereen (zowel werknemers als zzp’ers) aan het hoofdspoor, zich met het digitaal veiligheidspaspoort of dagpas moet aan- en afmelden bij aanvang en einde van elke dienst. Doel daarvan is uitsluitend na te gaan of deze medewerkers voldoende rust hebben gehad om veilig aan de dienst te kunnen beginnen. Dat geldt ook voor iedereen met de Taak Eigen Veiligheid (TEV).

 

Het bestuur van de Stichting railAlert heeft namens de railinfrabranche besloten om het digitaal veiligheidspaspoort (DVP) in te zetten bij het meten van de rusttijden (minimaal acht uur rust per 24 uur). railAlert ziet namelijk een directe relatie tussen een tekort aan rust en een mogelijk veiligheidsrisico.

 

Onvoldoende naleving Arbeidstijdenwet

Tevens heeft de Inspectie Transport en Leefomgeving bedrijven aangeschreven over de onvoldoende naleving van de Arbeidstijdenwet (ATW) binnen de railinfrasector. Het is en blijft een werkgeversverantwoordelijkheid de Arbeidstijdenwet na te leven. Deze naleving geldt volgens deze wet overigens niet voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

 

dvp pas

De aan- en afmelding via het digitaal veiligheidspaspoort (bij elke dienst) speelt een belangrijke rol bij de aangescherpte regels.

 

In gesprek gaan

Met deze aangescherpte Life Saving Rule dient railAlert twee doelen: niet alleen om ter plaatse en eventueel met het projectteam direct het gesprek aan te gaan met de medewerker die ogenschijnlijk te weinig rust heeft genomen.

Het tweede doel is ook om op deze manier algemene informatie voor de branche te verzamelen om zo een beeld te verkrijgen van de omvang van een eventueel tekort aan rust. Verder zal dan naar de verklaring van eventuele afwijkingen worden gezocht. Daarom is het van belang dat de registratie zo volledig mogelijk wordt gedaan.

De bedoeling is dan om na deze analyse, indien dit nodig is, in gesprek te komen met de directies van de bedrijven, anoniem en op hoofdlijnen.

 

Woon-werkverkeer

De Stichting railAlert is zich ervan bewust dat de werkelijke rusttijden, als gevolg van woon-werkverkeer, nog korter zijn dan de vereiste acht uur rust per 24 uur.

 

Taak eigen veiligheid

Mensen die zich om één of andere reden niet kunnen aan- en afmelden bij een verantwoordelijk veiligheidsfunctionaris zoals medewerkers met een taak eigen veiligheid (TEV), kunnen dit medio augustus met een nieuwe button in de DVP-app zelf doen. Hierover volgt nog verdere berichtgeving.

 

Handel volgens instructie

Ten slotte: naast de Life Saving Rule 1 (“Meld u altijd aan en af”, elektronisch bij aanvang en einde van iedere dienst met een digitaal veiligheidspaspoort of dagpas), blijven onverkort de Life Saving Rules 2 en 3 gelden: “Ga niet aan het werk zonder een goede instructie én handel volgens de instructie”.

 

Toekomstige wijzigingen

Om te signaleren of een medewerker te weinig rust heeft genoten, gaat de Stichting railAlert binnenkort een extra tool installeren op de DVP-app, die zal aangeven hoeveel rust is geregistreerd. Bij aanmelding bij aanvang van de dienst kan het systeem twee situaties tonen.

Situatie 1: bij aanmelding kan er een rode klok verschijnen met een rood kruis. Dit betekent dat de werknemer niet voldoende rust heeft gehad (minder dan acht uur gedurende de afgelopen 24 uur) en daardoor mogelijk minder veilig (lees: minder gefocust of geconcentreerd) zou kunnen werken. In dit geval raadt railAlert aan het gesprek hierover direct aan te gaan, want de werknemer loopt grotere veiligheidsrisico’s als hij/zij vermoeid of minder uitgerust is.

Situatie 2: bij aanmelding toont de app een groene klok met een groen vinkje. Dit betekent een registratie van acht uur rust gedurende de afgelopen 24 uur. Dit groene klokje is echter geen waterdichte garantie dat iemand voldoende rust heeft gehad. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat iemand buiten de spoorbranche werkzaamheden heeft uitgevoerd. Daarnaast, zoals eerder vermeld, worden de reistijden niet meegerekend.

 

Eerdere bericht aan de bedrijven

 

Lees hier (download) de tekst van de mailing over het verplichte aan- en afmelden die de Stichting railAlert op 28 mei 2019 stuurde aan de zogeheten key users (bedrijven die zijn aangesloten bij en gebruikmaken van het DVP-systeem).