Hoogleraar Ira Helsloot nieuwe voorzitter Stichting railAlert

7 jun. 2019

Hoogleraar Ira Helsloot nieuwe voorzitter Stichting railAlert

7 jun. 2019

volgend bericht

Print Friendly and PDF

Het bestuur van de Stichting railAlert in Amersfoort heeft prof. dr. Ira Helsloot per medio juni 2019 aangesteld als voorzitter. Helsloot volgt Co van der Aa op, die per 1 maart 2019 zijn functie heeft neergelegd omdat zijn termijn verstreken was.

Ira Helsloot (53) is gespecialiseerd in het management van veiligheid. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen waar hij Besturen van Veiligheid doceert, is verder ook voorzitter van de Adviesraad Amsterdamse Wegtunnels en werkzaam bij de Stichting Crisislab (evaluatie- en beleidsonderzoek op het terrein van crisisbeheersing en veiligheidszorg).

Het bestuur van railAlert verwacht met Ira Helsloot als voorzitter verdere professionaliseringsstappen te kunnen zetten bij het verbeteren van de veiligheid van de werkers aan en rond het spoor van trein, tram en metro. De kennis en ervaring van Ira Helsloot sluiten naar de mening van railAlert naadloos aan op de uitdagingen waarvoor deze stichting zich geplaatst ziet, waaronder een grotere bewustwording rond het thema veilig werken.

Ira Helsloot ziet als grote uitdaging voor railAlert om in samenwerking met de aangesloten partijen en de overheid op een nog meer integrale wijze naar veiligheid op het spoor te kijken door bijvoorbeeld ook de belasting van het ’s nachts werken mee te wegen. Dit vergt een visie op een juiste invulling van de klassieke arbeidshygiënische strategie, zeker ook in relatie tot het programma toekomst gericht werken aan het hoofdspoor.

 

De Stichting railAlert houdt zich als onafhankelijke brancheorganisatie onder meer bezig met de verbetering van de veiligheid in de railinfrabranche, maakt bindende afspraken met onder meer railinfrabeheerders, aannemingsbedrijven, ingenieursbureaus, werkplekbeveiligingsbedrijven en andere stakeholders die in deze branche werkzaam zijn. Ook stelt railAlert regels op voor veiligheidsopleidingen en -examens (persoonscertificering) en product- en systeemcertificering. In railAlert participeren onder meer landelijk railinfrabeheerder ProRail en regionale metro- en trambedrijven als GVB (regio Amsterdam), HTM (regio Den Haag), RET (regio Rotterdam) en U-OV (regio Utrecht).