Update van certificeringsregeling Personeelstellen en werkplekbeveiliging (versie 3.8)

Volgend bericht

24 apr. 2019

De Stichting railAlert heeft in april een update van de certificeringsregeling Personeelstellen en werkplekbeveiliging gepubliceerd, waardoor mogelijke onduidelijkheden rond de capaciteit van de werkplekbeveiliging zijn weggenomen. Het gaat hier om versie 3.8. Aanleiding hiervoor waren vragen van certificerende instellingen.

 

Deze certificerende instellingen hebben aan railAlert verzocht om met name artikel 4.2.3. met de tekst ‘het bedrijf moet aantoonbaar de werkplekbeveiligingsopdrachten steeds met minimaal 50% eigen LWB-capaciteit uitvoeren’  te verduidelijken in de regeling. Het blijkt dat dit artikel veel onduidelijkheid oproept. In de update is deze als volgt gewijzigd: ‘Het bedrijf moet aantoonbaar een werkplekbeveiligingsopdracht (52-urige buitendienststelling) met eigen LWB-capaciteit kunnen uitvoeren’. Verder zijn in de regeling een aantal tekstuele aanpassingen doorgevoerd. Een toelichting op deze wijzigingen zijn in het wijzigingsoverzicht van de regeling (bijlage 3) opgenomen.


Deze verbeterde versie inclusief de bijlagen is hier te vinden (de nieuwe versie wordt op 1 juli 2019 van kracht).