Voorlopige cijfers van gemelde veiligheidsincidenten

Print Friendly and PDF

Aantal gemelde veiligheidsincidenten niet gedaald in 2018

 

Het aantal door de branchebedrijven gemelde veiligheidsincidenten is in 2018 vrijwel gelijk aan het aantal van de voorgaande jaren. Hiermee is het doel van de Stichting railAlert om geen ongevallen met verzuim te laten gebeuren niet gehaald.  Het aantal branchebedrijven dat incidenten meldt is eveneens laag en afgelopen jaar niet toegenomen, waardoor een andere doelstelling van de stichting, een 100% volledig en betrouwbaar dashboard, ook niet is gehaald. 

 

In 2012 is door de spoorinfra branche, verenigd in het bestuur van stichting railAlert, besloten om een veiligheidsdashboard voor de spoorinfra-branche te laten ontwikkelen. Afgesproken is dat alle bedrijven in de branche hun veiligheidsincidenten daarin registreren middels een webapplicatie. Met deze incidentendata kan o.a. de effectiviteit van de regelgeving worden gemeten (PDCA-cyclus) en wordt o.a. een veiligheidsdashboard gevuld, wordt een openbaar jaaroverzicht gemaakt en worden instanties zoals ILenT en ISZW voorzien van data voor trendanalyses op gebied van veiligheid.

 

Van het jaar 2018 zijn inmiddels de voorlopige cijfers verzameld, hieruit blijkt dat het aantal gemelde veiligheidsincidenten vrijwel gelijk is gebleven aan het aantal dat in 2016 en 2017 is gemeld. Hierbij moet wel worden aangetekend dat wederom een groot aantal bedrijven niets heeft gemeld. Uit vergelijking van data met andere instanties blijkt dat veel veiligheidsincidenten niet gemeld worden bij railAlert, waardoor er geen dekkend overzicht van de veiligheid in de branche kan worden gemaakt.

 

Van de informatie van incidenten die wel zijn gemeld, zal de klankbordgroep veiligheidsdashboard analyses maken voor de werkkamers binnen railAlert. De jaaranalyse van 2018 zal medio mei 2019 worden gepubliceerd op de website.

 

 

 

 

Definitie soort incidenten

 

Type incident Aan een werknemer in verband met het verrichten van arbeid overkomen ongewilde, plotselinge gebeurtenis.
Ongeval met fataal letsel Iemand is dodelijk gewond als hij of zij bij een ongeval om het leven is gekomen of binnen dertig dagen van het ongeval aan de gevolgen van het letsel overlijdt, met uitzondering van suïcidale personen.
Letselongeval met verzuim Ongeval waarbij het slachtoffer dusdanig letsel heeft opgelopen dat er sprake is van een verzuim van 1 hele werkdag of meer. Let op! De dag van het ongeval is NIET inbegrepen.
Letselongeval zonder verzuim Ongeval met letsel waarbij het slachtoffer dusdanig letsel heeft opgelopen, maar niet arbeidsongeschikt is geraakt en niet verzuimt (EHBO-incidenten vallen onder deze definitie).
Ongeval met schade Ongeval met schade van betekenis aan het materieel, de rails en/of andere installaties.
Bijna-ongeval Een bijna-ongeval is een gebeurtenis waarbij de uitvoering van een noodveiligheidsmaatregel (zoals: alarm, herroepen, snelremming, tyfoneren, afzwaaien, wegspringen persoon of uit de gevarenzone verwijderen) een ongeval heeft voorkomen.
Gevaarlijke situatie Situatie waarbij potentieel gevaar aanwezig is maar die niet heeft geleid tot een ongeval