Alert! digitaal No. 9

22 mrt. 2019

Alert! digitaal No. 9

22 mrt. 2019

volgend bericht

Print Friendly and PDF

Beste collega's,

De Stichting railAlert heeft het jaar 2018 goed afgesloten. Zo zijn eind vorig jaar de plannen voor de werkkamers en het DVP-programma vastgesteld door het bestuur, in combinatie uiteraard met de bijbehorende begroting voor 2019.

Bestuurswisselingen
Het bestuur van railAlert ondergaat momenteel een aantal wijzigingen. Door wisselingen in de directie van ProRail is Karel van Gils door Wouter van Dijk opgevolgd. Voorzitter Co van der Aa moest per 1 maart 2019 zijn functie neerleggen, omdat hij zijn maximale zittingsduur heeft bereikt. Op dit moment zijn de selectierondes voor een nieuwe voorzitter in volle gang, waarbij het nog enkele maanden kan duren voordat de nieuwe onafhankelijk voorzitter benoemd zal worden. In de tussentijd heeft Gert Kroon de voorzittersrol tijdelijk op zich genomen.

Wijzigingen in bezetting werkkamers
Uiteraard zijn er niet alleen bij het bestuur wijzigen, ook binnen de werkkamers bestaan er tal van veranderingen, omdat medewerkers andere rollen krijgen, met pensioen gaan of omdat een deelnemer het einde van zijn of haar zittingstermijn bereikt heeft. Op onze website staat per werkkamer een overzicht van de deelnemers.

Organisatie loopt goed
Na een aantal maanden als directeur verantwoordelijk te zijn voor railAlert, is het mij duidelijk dat er een goede en mooie organisatie staat met een nog niet helemaal compleet bestuur, met goed functionerende werkkamers, inspecteurs en collega's op kantoor. Dat betekent niet dat we op onze lauweren gaan rusten. Integendeel: de mouwen blijven opgestroopt, want er liggen nog tal van belangrijke dossiers die om een zorgvuldige aanpak vragen.

Volop uitdagingen
Een greep uit de uitdagingen? Bijvoorbeeld: dossiers over veilig werken met laagspanning, het nieuwe Voorschrift Veilig Werken trein en het (opnieuw) uitgeven van een aantal brancherichtlijnen. En voor de specialisten: railAlert werkt aan de integratie van SWiTSj (Spanningsloos Werken in de Trein Sector) in de werkkamer EV (Energie Voorziening), zoekt naar een optimale samenwerking met de nieuwe werkkamer Arbo en werkt aan het (beter) naleven van rusttijden vanuit het DVP-programma. Maar dat is nog niet alles: ook staan er wijzigingen op stapel in de verschillende opleidingseisen in relatie tot Technisch Vakmanschap. Kortom, er is genoeg werk aan de winkel. In deze en de komende nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden van alle belangrijke ontwikkelingen.

Meet and greet: railAlert op de RailTech
railAlert geeft acte de présence tijdens de vakbeurs RailTech die van 26 tot en met 28 maart 2019 in de Utrechtse Jaarbeurs gehouden wordt. Van harte welkom op onze stand. Ook om persoonlijk uitgedaagd te worden.

Jan Kees Hofker
Directeur

 

Alert! digitaal No.9.