Verbeterde versie van Voorschrift Veilig Werken Trein 2018 in de maak

13 feb. 2019

Verbeterde versie van Voorschrift Veilig Werken Trein 2018 in de maak

13 feb. 2019

volgend bericht

Print Friendly and PDF

Het vernieuwde Voorschrift Veilig Werken Trein zoals dat in 2018 door betrokken organisaties was goedgekeurd, kan nog niet worden ingevoerd. Een toetsing van dit voorschrift heeft ook na een uitgebreide mondelinge toelichting van de zijde van de stichting railAlert, nog niet tot het gehoopte groene licht van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid geleid.

Specialisten van de Stichting railAlert, verenigd in de Werkkamers Arbo en Uitwerken Regelgeving, hebben op 11 februari overleg gevoerd met de Inspectie. Op grond van dit overleg is besloten samen met de Inspectie te gaan werken aan verbeterde versie van het Voorschrift Veilig Werken (VVW), waarbij alle betrokken partijen uiteraard hun eigen verantwoordelijkheid blijven behouden, zeker in relatie tot de eindtoets.

Tot de invoering van dit vernieuwde VVW Trein blijft de huidige regelgeving – VVW Trein oktober 2013, versie 3.0 – van kracht.

Momenteel is nog niet aan te geven wanneer het vernieuwde VVW Trein gereed zal zijn. Zodra er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, worden deze op de website van railAlert gepubliceerd.