Wisseling in bestuur railAlert

30 jan. 2019

Wisseling in bestuur railAlert

30 jan. 2019

volgend bericht

De wisselingen in de Raad van Bestuur van ProRail hebben ook een direct gevolg voor het bestuur van de Stichting railAlert. ProRail-directeur Karel van Gils gaat bij ProRail per 1 februari 2019 een nieuwe afdeling leiden die zich onder meer zal bezighouden met technische vernieuwing en innovatie. Van Gils was vanuit zijn werkterrein asset management ook bestuurslid bij de Stichting railAlert. Hij wordt binnen ProRail opgevolgd door Wouter van Dijk die de bestuurszetel bij railAlert namens ProRail gaat bezetten.

 

Bij de foto: Wouter van Dijk (foto, boven) volgt Karel van Gils op in het bestuur van de Stichting railAlert. Foto: ProRail.