ProRail Veiligheidsladder

ProRail: Wijziging erkenningsregeling 'branchedeel Kabelbedrijven en Boorbedrijven railsector'

 

Kabelaannemers en boorbedrijven dienen met ingang van 1 juli 2019 aan strengere veiligheidseisen te voldoen, willen ze in aanmerking komen voor erkenning door ProRail. Concreet betekent dit dat ze dienen te voldoen aan de trede 3 van de zogeheten veiligheidsladder. Dat maakte ProRail in december 2018 bekend. Met deze maatregel wil ProRail het veiligheidsbewustzijn onder deze bedrijven en hun medewerkers verder vergroten.

 

Volgens de railinfrabeheerder dienen kabelaannemers en boorbedrijven op die datum te beschikken over een geldig Veilig Bewust Certificaat, minimaal trede 3. Twee jaar later, op 1 juli 2021, wil ProRail dergelijke bedrijven nog slechts certificeren als ze voldoen aan trede 4 van de veiligheidsladder.

 

Meer informatie over de veiligheidsladder, de achtergronden en de mogelijkheid aan de veiligheidseisen te voldoen is te vinden op de website van ProRail, op de website Veiligheidsladder en over de verschillende treden.