Alert! digitaal No. 8

30 okt. 2018

Alert! digitaal No. 8

30 okt. 2018

volgend bericht

Print Friendly and PDF

Beste collega's,

De afgelopen maanden hebben de ontwikkelingen bij railAlert niet stilgestaan. Op het moment van schrijven kijken we terug op het geslaagde congres Arbeid & Veiligheid van 5 oktober. Het was goed om ons met betrokkenen uit de breedte van de branche te buigen over dit onderwerp. In deze nieuwsbrief leest u een kort verslag van de bijeenkomst en een interview met een van de key note sprekers: Nicole Kroon van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Op 1 oktober is Jan Kees Hofker gestart als directeur van railAlert. Veilig werken is mensenwerk en dat onderwerp staat hoog op zijn agenda. Het is een onderwerp dat ons allemaal aangaat en dat in de praktijk tot uiting zal moeten komen. Welke issues moeten met het oog op veiligheid aangepakt worden, hoe ga je dat doen en wat moet prioriteit krijgen? Daarover gaat Jan Kees de komende tijd in gesprek met de branche. Lees het interview met hem én het artikel over de fusie van railAlert met de Stichting Arbeidsomstandigheden. Want wie de term 'mensenwerk' gebruikt, zegt: arbo.

Ondertussen wordt in de werkkamers doorgewerkt aan regelgeving en certificering. Over de stand van zaken daar praten we u in deze nieuwsbrief ook graag bij. U merkt het: er is veel in beweging, er moet een stevige klus worden geklaard, maar het gaat om belangrijke zaken. De veiligheid van onze mensen, de veiligheid op het spoor. Daar staan we voor.

Co van der Aa

 

Alert! digitaal No.8.