Rubriek ‘Uit de werkkamers’

Volgend bericht

30 okt. 2018

In de werkkamers van railAlert worden certificeringschema’s opgesteld en onderhouden die voor de branche van toepassing zijn. Het gaat hierbij om eisen die gesteld worden aan personen, middelen en systemen. Stichting railAlert heeft 6 werkkamers. Deze keer het laatste nieuws uit de werkkamer ‘Uitwerken Regelgeving’.

 

Werkkamer ‘Uitwerken Regelgeving’

De Werkkamer ‘Uitwerken Regelgeving’ heeft twee Best Practices gepubliceerd op de website van railAlert. Je vindt deze hier.

 

In het kort gaan de Best Practices over:

  

  1. Verplichte seinvoering binnen een buitendienststelling
    In de Regeling Spoorverkeer is vastgelegd dat alle railvoertuigen overdag en in de nacht verlichting moeten hebben aan de voor- en achterzijde van het voertuig (front en sluitseinen). In de Best Practice worden voorbeelden gegeven van verschillende typen railgebonden voertuigen en hun verplichte seinvoering in een buitendienststelling (hoofdspoor). 
  2. Overgang van Veilig Werken bij treinincidenten naar VVW-Trein
    Bij treinincidenten met (mogelijke) schade aan de spoorweginfrastructuur kan het voorkomen dat er twee voorschriften van toepassing zijn: 
  • Voorschrift Veilig werken bij treinincidenten (VWT) op de afhandeling van het treinincident.
  • Voorschrift Veilig Werken op het herstel van de infra (VVW-Trein). 

  

De Best Practice beschrijft op welke wijze de overgang tussen deze voorschriften zo soepel mogelijk kan verlopen. Belangrijk hierbij is dat de veiligheid voor de werkenden gegarandeerd blijft en dat er zo min mogelijk vertraging optreedt (van de afhandeling treinincident en functieherstel).