Resultaten Veiligheidsdashboard 2017

Volgend bericht

30 okt. 2018

Namens de spoorinfra branche verzamelt railAlert veiligheidsincidenten. Het doel is om hier lessen uit te halen waarmee toekomstige ongevallen voorkomen kunnen worden. Helaas heeft een deel van de bedrijven, die toegang hebben tot de meldapplicatie van railAlert, geen data geleverd. Hierdoor kan er geen betrouwbaar beeld van de veiligheid in de branche gevormd worden.

 

Heeft een bedrijf de ambitie om op te klimmen op de veiligheidsladder? Dan hebben zij baat bij het delen van informatie. Een veilige werkomgeving is immers essentieel voor de medewerkers in de branche. We doen een beroep op alle bedrijven om toch incidenten te blijven melden, alleen dan kunnen we de juiste informatie verzamelen om de veiligheid naar een hoger niveau te krijgen.

 

 

In 2017 zijn er iets meer veiligheidsincidenten gemeld dan in 2016.

 

Vanuit de klankbordgroep Veiligheidsdashboard is een sortering gedaan van alle veiligheidsincidenten die in 2017 zijn gemeld aan railAlert. De gemelde incidenten zijn een indicator voor het niveau van veiligheid in de branche en nemen een prominente plaats in de Plan-Do-Check-Act (PDCA) cyclus in.

 

De data van 2017 zijn aangeboden aan de werkkamer Uitwerking Regelgeving. Deze werkkamer heeft besloten om twee typen veel voorkomende incidenten nader te analyseren:

 

  • Het gebruik van minigravers langs het spoor.
    In 2017 zijn er 6 incidenten bij railAlert gemeld waarbij er een minigraver is gekanteld tijdens het verplaatsen langs het spoor. Aan het gebruik van deze relatief smalle maar hoge machines zijn specifieke risico’s verbonden.

 

  • Misplaatsingen van Zelfsignalerende Kortsluitlansen (ZKL’s).
    Er zijn ook 21 incidenten gemeld waarbij er een korstluitlans op een verkeerde locatie is geplaatst. Hierbij is er een risico dat de persoon die deze plaatst wordt aangereden door een trein.

 

Enkele leden van de werkkamer gaan de incidenten nader uitdiepen. Het doel hierbij is om te bekijken of er maatregelen nodig zijn die deze incidenten in de toekomst kunnen voorkomen. Het resultaat van het onderzoek wordt met de werkkamers gedeeld, waar nodig zal het tot nieuwe acties leiden. Meer informatie over het dashboard is te vinden op de website van railAlert