Veilig werken - in alle schakels van de keten

Volgend bericht

30 okt. 2018

Nicole Kroon is directeur Toezicht Inspectie bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ze was een van de sprekers tijdens het congres Arbeid & Veiligheid. Wat ziet ze als uitdaging voor de sector en als taak voor railAlert?

 

Welke ontwikkeling signaleert u als het gaat om veiligheid en arbeid in Nederland?

‘Toespitsend op de railsector, zie ik dat er veel nieuwe technologie op ons afkomt. Qua arbeidsveiligheid is het van belang dat je als sector ontwikkelingen in wetenschap en technologie benut, dat je ze in praktijk brengt en monitort en meeneemt in de veiligheidscultuur waar je als bedrijf naar streeft. Tijdens het congres zag ik daar mooie voorbeelden van. Wij kijken risicogericht vanuit SZW en zien in de sector op het gebied van veilig werken een diversiteit aan vraagstukken, variërend van psychosociale factoren als werkdruk tot en met beroepsziekten en ongevallen. Dit scoort per sector uiteraard verschillend, maar voor de harde infrastructuur (bouw en spoor) kun je zeggen: deze zaken spelen.’

 

U was spreker op het congres Arbeid & Veiligheid. Wat doet de spoorsector goed?

‘Allereerst de fusie van de SAS met railAlert; het bundelen van alle arbozaken onder een noemer en het expliciet aandacht hebben voor veilig werken, ook door het opstellen van de arbocatalogus. Daarnaast zie ik dat er wordt gewerkt aan het creëren van bewustwording, ook door het soort congressen als dat van 5 oktober te organiseren. Ik zie dat de leden van railAlert veel aandacht voor deze onderwerpen hebben.’

 

En wat is de uitdaging?

‘Dat veilig werken niet alleen iets op papier is, maar ook van de praktijk. Op het congres zag ik bijvoorbeeld relatief weinig ZZP’ers, terwijl daar in de sector veel van worden ingezet. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgevers om te regelen dat de hele keten veilig werkt, tot aan de ZZP’er aan toe. Uitdaging is ook dat de laatste stand van de techniek wordt ingezet waar het kan en dat bronmaatregelen scherp worden gehouden. En tenslotte de hele veiligheidscultuur: hoe zorg je ervoor dat dit thema continu aandacht heeft, dat veilig werken het stromende bloed in de aderen is.’

 

Welke rol zou railAlert in uw optiek moeten pakken?

‘Blijven werken aan de bewustwording bij de leden. Scherp blijven op de arbocatalogus. Ik zou willen bevorderen dat railAlert het thema veiligheid ook vanuit de opdrachtgeversbenadering gaat aanpakken: samen met een bedrijf door de hele keten gaan om het van hoog tot laag in de organisatie met iedereen door te spreken.’