Het Digitale Veiligheidspaspoort (DVP)

Volgend bericht

30 okt. 2018

Het doel van het Digitale Veiligheidspaspoort (DVP) is de bewustwording rondom veiligheid te verbeteren, zodat er minder veiligheidsincidenten optreden. De veiligheidsinspecties rondom het DVP zijn nu ruim een jaar operationeel met 6 inspecteurs. Het doel was om tussen de 12.000 en 15.000 inspectiescans uit te voeren. Medewerkers die meer dan 50 keer ingecheckt zijn met hun DVP, worden meer dan 2 keer geïnspecteerd. In dit artikel de cijfers van 1 september 2017 tot 1 september 2018.

 

340.000 check-ins zijn door middel van de DVP gemeten, daarop zijn circa 17.000 inspectiescans uitgevoerd. 

 

Deze 340.000 scans zijn door circa 16.000 medewerkers gerealiseerd waarvan circa 6.000 medewerkers geïnspecteerd zijn. 

 

Er zijn circa 2400 medewerkers die meer dan 50 keer ingecheckt hebben, daarvan is 80% 2 of meer keer geïnspecteerd.

 

 

En ook deze cijfers zijn inmiddels bekend: 

  • De inspectiescans hebben tot 303 overtredingen geleid, de infrabeheerder heeft daarvan 112 sancties opgelegd. 
  • De meeste overtreding werden begaan op LSR 4: “het dragen van de voorgeschreven pbm’s”.
  • Er zijn circa 35.000 dagpassen aan 22.000 personen uitgeschreven en geactiveerd. 
  • De richtlijnen voor de dagpassen worden niet door iedereen goed nageleefd. Dat heeft ertoe geleid dat 4 bedrijven een verbod hebben gekregen op het uitschrijven van dagpassen en circa 90 bedrijven aangeschreven zijn. 
  • Het aantal overtredingen met dagpassen is 7% terwijl het gemiddelde op circa 4% ligt. 

 

Gerealiseerde verbeteringen

  • De werkgever is opgenomen in het inspectieproces. Dat houdt in dat bij een afwijking in het belang van de werkgever, de inspecteurs ook een melding t.a.v. de werkgever kan maken. 
  • VTOSp is ingevoerd. Dit is een toets gebaseerd op VTOS, maar dan specifiek gemaakt voor medewerkers die werkzaamheden verrichten aan en op het perron.
  • De lokaal vervoerders (GVB, HTM, RET en BRU) zijn aangesloten bij het DVP  programma. 

 

Ambities voor volgend jaar*

  • Het invoeren van pasloos werken 
  • De geo locatie koppelen aan de DVP-pas.

 

*Onder voorbehoud van financiering

 

In rekening brengen van de kosten van dagpassen

Eind juni is een mailing uitgegaan waarin het in rekening brengen van de kosten (EUR 35,00) voor het uitschrijven van een dagpas (d.m.v. iDeal) is uitgesteld tot 1 oktober.

 

De reden hiervoor is dat een aantal organisaties heeft aangegeven dat de gekozen betalingsmethode (iDeal) niet goed werkbaar is. Om aan dit signaal tegemoet te komen is de afgelopen periode door railAlert een aantal andere opties onderzocht en besproken met de achterban.

 

De voorkeur is om naast iDeal, een tweede vorm van betaling toe te voegen. Door het kopen van een aantal (mandje/bundel) Dagpas Credits (DPC), kan de organisatie vooraf DPC aanschaffen en afrekenen. Dit afrekenen gebeurt door middel van een digitale automatische incasso of door iDeal. Een extra key-user rol wordt aangemaakt, deze is geautoriseerd om namens zijn bedrijf deze aankopen te verrichten. Bij het kopen van een dagpas of DPC wordt automatisch een factuur naar het betreffende bedrijf verstuurd.

 

Bij het uitschrijven van een dagpas krijgt de key-user ‘uitschrijven dagpassen’ de keuze tussen het betalen via iDeal of het gebruik van een DPC. Vervolgens kunnen deze personen voor het uitschrijven van een dagpas een DPC uit deze bundel gebruiken. Dit proces wordt mogelijk in zowel de portal als de app. De bundel DPC geeft het resterende aantal DPC aan en kan op elk moment verhoogd worden.

 

Het bestuur heeft in zijn vergadering van 28 september j.l. besloten om deze wijze van betaling (DPC) te laten ontwikkelen (naast iDeal). Gezien de complexiteit (en dus de tijd die het kost) voor de bouwer van het DVP, is besloten om het in rekening brengen van de kosten van het uitschrijven van dagpassen met een aantal maanden uit te stellen tot begin volgend jaar.

 

Wij adviseren u om binnen uw organisatie tijdig passende maatregelen te treffen om het gebruik van DPC in te voeren.  

 

Uiteraard informeren wij u de komende periode over de details.