VVW-Trein Update

26 jun. 2018

VVW-Trein Update

26 jun. 2018

volgend bericht

Print Friendly and PDF

Stand van zaken nieuw VVW-Trein / Wijziging kleurstelling signalerende veiligheidskleding

 

 

Nieuw VVW-Trein

Momenteel wordt het goedkeuringstraject met de toezichthouder (Inspectie SZW) doorlopen. Voor wat betreft de doorlooptijd én de uitkomst van dit goedkeuringstraject in relatie tot de definitieve implementatie van het vernieuwde VVW-Trein kan momenteel nog geen toezegging gedaan worden. 

 

 

Wijziging kleurstelling signalerende veiligheidskleding

Op 26 maart 2018 heeft railAlert aangekondigd dat op 1 juli 2019 overgegaan wordt op de nieuwe kleurstelling. Vooruitlopend op de doorlooptijd én ongeacht de uitkomst van het goedkeuringstraject VVW-Trein met de toezichthouder blijft de wijziging van de kleurstelling signalerende veiligheidskleding van kracht.