Digitaal Alert no. 2 (ontwikkelingen DVP)

1 mei. 2018

Digitaal Alert no. 2 (ontwikkelingen DVP)

1 mei. 2018

volgend bericht

Print Friendly and PDF

 

Geachte collega,

In deze nieuwsbrief leest u de laatste ontwikkelingen ten aanzien van DVP, het veiligheidsdashboard en de catalogus Productcertificering.

De onderwerpen zijn:

  • Stand van zaken veiligheidsinspecties
  • Evaluatie veiligheidsinspectie 2017
  • Dagpas ontwikkelingen
  • DVP voor Lokaalspoor bedrijven
  • Informatie omtrent de VTOS toets
  • Nieuw veiligheidsdashboard
  • Catalogus Productcertificering

 

Zoals u kunt lezen, zijn er veel ontwikkelingen binnen railAlert op diverse gebieden. De komende periode
zullen we u frequent informeren via thematische nieuwsbrieven.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stuur een mail naar: veiligheidspaspoort@railalert.nl.