Impressie van de jaarlijkse Harmonisatie dag auditors (Certificerende instanties) 19 januari 2018

23 jan. 2018

Impressie van de jaarlijkse Harmonisatie dag auditors (Certificerende instanties) 19 januari 2018

23 jan. 2018

volgend bericht

 

De jaarlijkse bijeenkomst met de Certificerende Instanties (CI’s) van afgelopen 19 januari 2018 is succesvol verlopen. De auditors van DNV GL, KIWA, EBN, Dekra en NCI zijn samen met een afvaardiging van de Werkkamer Systeemcertificering in gesprek gegaan over een tweetal stellingen, te weten:

 

  1. Op welke wijze kunnen de audits bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van de de NVW functionarissen en het proces van werkplekbeveiliging?.
  2. Wanneer is een auditor voldoende bekwaam voor het uitvoeren van een audit? (het gaat hier over de verdieping m.b.t. kennis van het NVW en VVW Trein).

 

Tijdens de intervisie zijn bovengenoemde stellingen met de auditoren onderling bediscussieerd. De opbrengst (verbeterpunten) van deze intervisie zal door de Werkkamer Systeemcertificering gebruikt worden voor  o.a.: het bijstellen van de Certificeringsregeling Werkplekbeveiliging en Personeelstellen en/of het (laten) aanscherpen van bovenliggende regelgeving.

 

Het doel van de Certificeringsregeling is het borgen van het kwaliteitsniveau van Personeelstellers en Werkplek-beveiligingsbedrijven door o.a. certificering, zodat zij zorgdragen voor een veilige werkomgeving voor het personeel.

Voor meer informatie over de Certificeringsregeling Werkplekbeveiliging en Personeelstellen, zie https://www.railalert.nl/systeemcertificering/systeemcertificering.

 

De werkkamer Systeemcertificering is o.a. verantwoordelijk voor het beheer van de Certificeringsregeling en het Toezicht op de CI’s. De werkkamer Systeemcertificering werkt in 2018 verder aan de continuering van ‘ons’ ambitieniveau om de vakbekwaamheid van NVW functionarissen voortdurend te borgen binnen de organisaties (Personeelstellers en Werkplekbeveiligingsbedrijven). In 2017 is o.a. een update van de Certificeringsregeling gepubliceerd (op 1 maart 2018 van kracht) en is samen met een afvaardiging uit de branche een Best Practice Classificatie NVW functionarissen opgesteld en beschikbaar gesteld aan de branche (https://www.railalert.nl/systeemcertificering/certificering/certificeringsregeling).

 

   

 

Marcel Edwards railAlert