Resultaten inspectie baanwerken 2015

Resultaten inspectie baanwerken 2015

19 mei. 2016
Volgend bericht>>

ILT constateert overtredingen bij een derde van inspecties spoorwerkzaamheden

Bij 111 inspecties die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in 2015 heeft uitgevoerd bij spoorwerkzaamheden, zijn bij 35 inspecties overtredingen geconstateerd. Deze bestonden uit het overtreden van de arboregels (34x) en van de regels voor de spoorwegveiligheid (16 x). Bij twee inspecties was sprake van ernstig aanrijdgevaar voor de baanwerkers. De ILT heeft de werkzaamheden in deze gevallen direct stilgelegd en boeterapporten opgesteld.


Dit blijkt uit de Resultaten inspectie baanwerken 2015 die de ILT vandaag heeft gepubliceerd. Voor de veiligheid van baanwerkers en spoorverkeer controleert zij of bedrijven die spoorwerkzaamheden uitvoeren in opdracht van spoorbeheerder ProRail volgens de regels werken. De ILT voert de inspecties ook uit namens de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW).


Zelf heeft ProRail aan de ILT gemeld dat er vorig jaar 8 bijna-aanrijdingen tussen reguliere treinen en baanwerkers op het spoor waren. Dat is een daling ten opzichte van 2014 toen ProRail in deze categorie 10 bijna-aanrijdingen meldde. Een trend die al sinds 2006 (46 bijna-aanrijdingen) is ingezet.


Alle overtredingen die de ILT heeft geconstateerd, vloeiden voort uit onvolledige veiligheidsinstructies of zelfs het ontbreken van die instructies op de werkplek terwijl zij aanwezig moeten zijn. Afwezigheid ervan kan leiden tot onveilig werken.
Procentueel vonden de meeste tekortkomingen plaats bij niet door ProRail erkende bedrijven: 44 procent. Bij erkende bedrijven lag het percentage tekortkomingen op 28. Niet-erkende bedrijven kunnen aan het spoor werken onder toezicht van een door de ProRail erkende aannemer.


De ILT bespreekt de resultaten met de branche (ProRail en de Stichting railAlert). De ILT houdt ook nauwlettend in de gaten welke maatregelen de branche neemt om de (werk)veiligheid op het spoor verder te verbeteren.

 

Resultaten inspectie baanwerken 2015